Zwolle, 27 maart 2008

Familie en vrienden volgen elkaar

Genemuiden

De huisvesting van vluchtelingen met een generaal pardon verloopt in de gemeente Zwartewaterland voorspoedig. Het quotum van 35 personen in 2010 is nu al gehaald. Volgens Klasien Hoekman van Vluchtelingenwerk komt dit vooral doordat vrienden en familie elkaar volgen.

Steeds meer vluchtelingen, die nu nog in asielzoekerscentra verblijven, vragen heel gericht aan de gemeente of ze in één van de kernen in Zwartewaterland terecht kunnen. "Ik benader dan de woningbouwverenigingen", zegt Klasien Hoekman. Ze is vanuit Vluchtelingenwerk nauw betrokken bij alle te huisvesten 'pardonners'. "Ze willen graag deze kant op. En worden niet geweigerd", vult Hoekman aan. Volgens haar komen vooral uit de asielzoekerscentra in Luttelgeest, Sint Annaparochie en Dronten veel mensen naar Zwartewaterland. "Ze hebben hier dan familie, vrienden of kennissen zitten. Dan is de stap snel gemaakt om zelf ook deze kant op te komen."

Bron: de Stentor

Lees het hele bericht  >>

Vrouwenparochie, 26 maart 2008

Hete stenen tussen de tenen

We komen net uit een heuse Finse kota. Een vurenhouten hutje, met een houtkachel, naar origineel Laplands ontwerp. Binnen is het tien keer zo heet als buiten: 70 graden Celsius. Het hokje staat in een hoekje van de achtertuin c.q. zonneweide van Kuursauna Hot Stones in Vrouwenparochie. Na een klein kwartiertje daarbinnen, zweten we uit plekken, waarvan we het vooraf niet mogelijk achtten. We liggen stil op onze handdoek, maar het zilte lichaamsvocht biggelt in straaltjes langs ons lijf. Het hout in de kachel knispert en knettert. De kota is een van de vier sauna's van Hot Stones. We hebben een overnachtingsarrangement geboekt en mogen ze allemaal gebruiken. Gelukkig hebben we ruim de tijd.

Na een goede maaltijd (ik een Griekse wrap, zij een forse fruitsalade), twintig minuten zon-nebank (weer een eerste keer) en een laatste rondje sauna, begeven we ons om elf uur richting onze hotelkamer. Moe en voldaan strijken we neer op de stevige bedden. Maar dan komt het enige minpunt van de trip: het blijkt 's nachts toch wel vrij rumoerig in het pand. Er zoemen apparaten, de koelkast (met ons uitgebreide ontbijt erin) slaat om de tien minuten aan en er blijken 's nachts nog best wel wat auto's over de Waling Dijkstrastraat te rijden. We komen moeilijk in slaap en worden weer vroeg wakker. Jammer. Toch rijden we tevreden naar huis. De eigen stoomlocomotiefimitatie bij maanlicht blijft de boventoon voeren in onze gedachten.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>

Damwoude, 26 maart 2008

Aardappelveredeling op het Bildt

Het Bildt is een pootaardappelgebied bij uitstek. Op de vruchtbare kleigrond met een winderig zeeklimaat worden pootaardappelen geteeld, waarvan de oogst naar tientallen landen wordt geëxporteerd voor een nieuwe uitplant. Deze belangrijke positie in de export van pootgoed heeft zich sterk kunnen ontwikkelen, doordat er naast de kwaliteit van de telers de aardappelveredeling steeds nieuwe rassen heeft voortgebracht, die door de Bildtse telers worden verbouwd. Het zijn rassen afkomstig van buiten het Bildt, b.v. Spunta, Jaerla, maar ook rassen die op het Bildt zijn gecreëerd.

Op het Bildt zijn een aantal aardappelrassen gekweekt, die wereldwijd groot zijn geworden. De Irene, de Bildtstar, de Frieslander en de Victoria zijn met name in Nederland bekend geworden. De Innovator wordt op dit moment wereldwijd door de fritesindustrie gebruikt. Menig frietje dat u of uw kinderen bij McDonald eet. komt oorspronkelijk van dit ras. Het grootste roodschillige ras in het Middellandse zeegebied is nog steeds het ras Desiree. Het snelst groeiende ras van Rusland is de Red Scarlett en het oorspronkelijk door de ZPC samen met Elzinga gekweekte las Favorita is het grootste ras van China. Al deze rassen hebben een grote rol gespeeld bij de verdere onwikkeling van de teelt van pootaardappelen op het Bildt. Wereldwijd worden er jaarlijks meer dan een half miljoen hectare geteeld met aardappelrassen, die zijn oorsprong op het Bildt vinden.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder >>

St.-Annaparochie, 26 maart 2008

Provincie kapt zieke populieren

De provincie Fryslân heeft enige tijd geleden de populieren langs de Middelweg-West tussen St.-Annaparochie en St.-Jacobiparochie laten kappen omdat de bomen vanwege hun leeftijd een gevaar gingen vormen voor de verkeersveiligheid. De bomen kregen steeds meer last van dode takken en ook waren de bomen aangetast door de populierenboktor. Hierdoor ontstond er gevaar voor vallende takken en het omwaaien van de bomen.

De provincie is van plan om in de herfst iepen terug te planten. Iepen horen van oudsher thuis langs de belangrijke wegen in het kleigebied. Door de iepziekte zijn in het verleden veel van deze fraaie iepenbeplantingen verdwenen. Door te kiezen voor iepen die niet gevoelig zijn voor deze ziekte kunnen ook in de toekomst weer imposante wegbeplantingen ontstaan.

Bron: gemeente het Bildt


St.-Annaparochie, 26 maart 2008

Ruzies? Die lossen we voortaan zelf op!

Ruzies kunnen hoog oplopen, lang duren en veel ellende veroorzaken. Bij beide partijen. En hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is om een oplossing te vinden. Toch kun je er, vaker dan je denkt, samen uitkomen. Dat betekent: geen rechtzaak, geen hoge advocatenkosten en in de meeste gevallen een snelle oplossing waar beide partijen vrede mee hebben.

De gemeente het Bildt vindt het van belang dat u op de hoogte bent van andere mogelijkheden om geschillen of problemen op te lossen. Daarom wijzen wij u op het gebruik van de rechtwijzer. De Rechtwijzer is een nieuw, praktisch hulpmiddel voor iedereen die te maken heeft met een ruzie of conflict, en juridische ondersteuning zoekt. De Rechtwijzer werkt heel eenvoudig.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 26 maart 2008

Takkenroute 2008

In 2008 wordt het snoeihout van bomen en struiken twee maal gedurende een periode van drie achtereenvolgende weken bij alle huishoudens opgehaald. In de eerste drie weken van april vindt dit voor de eerste keer plaats.

Voorwaarden voor het aanbieden grof snoeiafval (takken): de takken mogen alleen op de aangegeven aanbiedingsdag worden aangeboden en dus niet daarna. De takken met een maximale lengte van 3 meter aanbieden met de afgezaagde kant naar de weg en vrij van lichtmasten, heggen, kabelkasten, e.d. en op een harde ondergrond (niet in groenstroken). Niet goed of te laat aangeboden takken worden niet meegenomen. De aanbieder is verantwoordelijk voor de aangeboden takken tot het moment van ophalen.

Overig groenafval zoals haagknipsel, vaste planten, riet, tuinafval, gras e.d. mogen niet worden aangeboden. Dit kan in de groene container of zelf worden gebracht naar de milieustraat in Stiens (gedurende openingstijden). U kunt nu ook zelf gratis een aanhanger lenen bij de milieustraat in Stiens. U moet dan vooraf wel een afspraak maken via de milieustraat van Omrin.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

Nij Altoenae, 26 maart 2008

Dorpshuis De Utwyk biedt online verbinding met de peuter

De peuterschool is in de samenleving niet meer weg te denken. Het is al weer heel wat jaren geleden, dat het normaal was, dat vrouwen na de zwangerschap stopten met werken. De laatste decennia werken vader en moeder meestal door. Soms wordt er nog wel een aantal arbeidsuren ingeleverd, maar helemaal stoppen met werken komt steeds minder vaak voor.

De overgang naar de peuterschool is meestal voor ouder en peuter emotioneel een moeilijk moment. Het valt niet mee, om kindlief helemaal los te laten in de nieuwe omgeving. Met al die nieuwe gezichtjes om zich heen, vindt de nieuw ingestroomde peuter het niet altijd gemakkelijk om zich thuis te voelen. De ouder, vader of moeder, brengt de peuter naar de peuterschool met gemengde gevoelens. Hoe zou hij/zij het gaan ervaren? Wat is het dan vervelend, als het kind huilt en vader en/of moeder moet naar het werk.

Gelukkig zijn er ook op het gebied van peuterbegeleiding en contact met de peuter steeds meer mogelijkheden om het kind online te volgen, ook al is de ouder thuis, onderweg of op het werk. In het dorpshuis de Utwyk heeft men deze problematiek, het contact tussen peuter en de ouder, serieus genomen en door de mogelijkheden van internet een prima oplossing gevonden.

Bron: www.nij-altoenae.nl

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 25 maart 2008

Grote voorjaarsschoonmaak tegen zwerfafval

De provincie Friesland staat in het voorjaar van 2008 alweer voor de zevende keer in het teken van het opruimen van zwerfafval. Diverse gemeenten binden dan samen met basisscholen, woningbouwverenigingen en Omrin de strijd aan tegen zwerfafval. De leerlingen van basisscholen gaan op pad om het afval in de omgeving van hun school in te zamelen. Het doel van de actie is om de leerlingen, maar ook hun familie bewust te maken van zwerfafval. Ook zien de kinderen door deze actie wat ze zelf aan het zwerfafval kunnen doen.

De actie wordt onder andere ondersteund door de Stichting Nederland Schoon en is beter bekend onder de naam Himmelwike. In de gemeente het Bildt doet een zestal scholen mee. De opening van de Himmelwike vindt plaats op donderdag 27 maart om 09.00 uur bij CBS De Wizebeam in Minnertsga.

Bron: gemeente het Bildt


Froubuorren, 25 maart 2008

Froubuorster bedriuw ferhuzet

Kraan- en bulldozerbedriuw Van der Woude fan Froubuorren ferhuzet nei Frjentsjer. It bedriuw hat grûn kocht op it nije yndustryterrein by Kie. Oan it Van Harinxmakanaal komme kantoaren, in wurkplak en in konstruksjehal foar de reparaasje fan de kranen.

Wichtige reden om nei Frjentsjer te gean is de lokaasje oan it wetter. Van der Woude krijt hieltyd mear baggeropdrachten. De pontons kinne út Frjentsjer wei better brûkt wurde.

By Van der Woude wurkje 60 minsken.

Bron: omrop Fryslân


Sint Anne, 25 maart 2008

foto: omrop Fryslân

Bilt wol fierder mei kompleks

As der gjin beswieren mear komme, kin de bou fan in wen-soarch-kompleks yn Sint Anne gau wer fierder. Dat tinkt de gemeente It Bilt.

De Raad van State lei de bou fan it kompleks yn de simmer fan ferline jier stil, doe't it al foar de helte klear wie. Undernimmers protestearden tsjin de bou, omdat it sintrum ten koste giet fan de parkearromte yn de buert fan winkels. De gemeente hat de plannen no better ûnderboud.

Dy ûnderbouwing is nei de provinsje stjoerd en Deputeare Steaten moatte dat goedkarre.

Bron: omrop Fryslân


Ouwe-Syl, 22 maart 2008

'Mijn Noordelijke ziel'

De nieuwe Uytlandgids is uit. De redactie heeft Edwin Rutten - ja: "Ome Willem" - gevraagd het voorwoord te schrijven. Edwin Rutten heeft een vakantiehuisje aan de Oudebildtdijk in Ouwe-Syl. Geen wonder dat hij lyrisch is over het Bildt.

"Op het Bildt hebben we nog steeds ons dijkhuisje. Het is mijn "Skriuw- en tinkplak", de plek waar ik schrijf en denk over verhalen en concerten. In elk jaargetijde mooi. In de lente alles uitbottend, in de zomer wanneer 's nachts de lampen van de tractoren over het land dwalen om de oogst binnen te halen, in de herfst als de natte bieten-modder van de manshoge landbouwmachines tegen de ramen spat. Dan de winter, alles zwart. Maar onder de zwarte aarde het warm kloppend hart van verwachting en het nieuwe. Je leeft mee in de seizoenen."

Bron: Uytlandgids

De nieuwe Uytlandgids als pdf-bestand (5,13 Mb)  >>

Leeuwarden, 21 maart 2008

Rol bij wietkwekerijen: 240 uur werkstraf

Voor zijn aandeel in twee illegale hennepkwekerijen legde de Leeuwarder rechtbank donderdag een ex-Harlinger (43) een werkstraf van 240 uur op. Op de avond van 19 april dit jaar vond de politie na tips van omwonenden 164 hennepplanten en ongeveer 6,5 kilogram henneptoppen in een bedrijfspand aan de Galvanistraat in Harlingen.

Een dag later werd een henneptelerij met 1272 planten in een loods in Sint Jacobiparochie opgerold. In het laatste geval was bovendien sprake van diefstal van stroom. De man is eerder voor overtreding van de Opiumwet veroordeeld, maar dat is zo lang geleden dat dit geen strafverzwarende rol bij de strafmaat speelde.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht  >>

Leeuwarden, 21 maart 2008

Maand lang cel voor 'rasoplichter'

In ieder geval tot twee keer toe had een 55-jarige Drachtster spullen aangeschaft bij een woonwinkel in zijn woonplaats. Tussen begin november 2006 en mei 2007 had de man voor zo'n 11.000 euro aan goederen besteld. Hij heeft nooit betaald. Hij zei dat hij een bedrijf had en gebruikte de naam van zijn ex-vrouw. Toch kwam een incassobureau hem op het spoor. Hij betaalt inmiddels 500 euro per maand af.

De Drachtster heeft een 15 pagina's tellend strafblad. De officier van justitie noemde de man 'een rasoplichter'. Tweeënhalf jaar geleden kreeg hij nog vijf maanden cel omdat hij verschillende bedrijven voor duizenden euro's had benadeeld. Onder andere bij een slagerij in Sint Annaparochie had hij indertijd 1500 droge worsten besteld, die nooit werden betaald. Hij heeft ook al eens een gevangenisstraf van twee jaar uitgezeten. Vrijdag werd de Drachtster veroordeeld tot een celstraf van een maand.

Bron: WâldNet


Sint Annaparochie, 21 maart 2008

'Kattenvrouw' wil nog meer tijd

foto omrop fryslân

Jacqueline Claus uit Sint Annaparochie wil meer tijd om het aantal katten dat zij opvangt terug te brengen van 57 naar 10. De gemeente Het Bildt had haar eerst tot eind maart de tijd gegeven. Deze week kreeg zij als nieuwe termijn tot l november de tijd, maar ook hiertegen maakt Claus bezwaar. "Ik wil gewoon rustig afbouwen, niet onder druk", zegt ze.

Claus vangt bij haar huis aan de Oudebildtdijk 350 al sinds het jaar 2000 tientallen katten op. Ze moet nu inkrimpen, omdat twee buren, met wie ze al een tijdje in onmin leeft, klagen over stank- en geluidsoverlast. De 'kattenvrouw' overweegt Het Bildt te verlaten. "Dit is mensonterend. Ik doe dit al heel lang en doe niemand kwaad. Maar ik wil wel rustig de tijd hebben om een ander huis te zoeken."

Bron: Leeuwarder Courant


Leeuwarden, 20 maart 2008

Jaar cel voor drankongeval

Een 23-jarige inwoner van Sint Annaparochie werd donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, plus nog eens twaalf maanden cel voorwaardelijk.

De man was op 31 augustus vorig jaar met een flink stuk in de kraag op de Bredyk bij Finkum op een tegenligger gebotst. Hij reed veel te hard. Naast de celstraf legde de rechtbank een rijontzegging op van vier jaar. De officier van justitie eiste twee weken geleden twee jaar cel.

Bron: WâldNet


Sint Jacobiparochie, 20 maart 2008

Het twenties-gevoel van Leopold Wijdeveld

Kunstenaar Leopold Wijdeveld heeft een huisje en in dat huisje daar is het goed. Zeker dit voorjaar, want dan vindt daar, aan de Oudebildtdijk 786 in Sint Jacobiparochie een tentoonstelling plaats van dertig schilderijen, die vrij gebaseerd zijn op de Art Deco-stijl uit de jaren twintig. Wijdeveld heeft zich gespecialiseerd in eigen interpretaties van affiches uit die tijd, met een strakke symmetrische beeldtaal. Dat hij werkt in die trant is niet helemaal toevallig. Een van zijn voorvaderen was de architect Henricus Wijdeveld die aan de wieg stond van de Amsterdamse school en in de jaren twintig uitgever en hoofdredacteur was van het kunsttijdschrift Wendingen.

De tentoonstelling is mede heuglijk, omdat Wijdeveld er zijn dertigjarig jubileum als schilder mee viert en het tienjarig bestaan van zijn atelier. Deze zomer volgt, met dezelfde aanleiding, overigens nog een omvangrijker expositie. Dan met een keuze uit geschilderde filmposters. De komende tijd legt de kunstenaar de nadruk op Russisch ballet, maar er zijn ook Engelse en Duitse muziekposters met de voor hem kenmerkende kleurige figuranten.

Atelier/Galerie Leopold Wijdeveld, Oudebildtdijk 780, 21 mrt t/m 21 apr, vr-zo 12-17 u, www.leopoldwijdeveld.nl

Bron: Leeuwarder Courant, UIT


Tzummarum, 20 maart 2008

Tzummarum liever bij Het Bildt

Het dorp Tzummarum voelt zich meer thuis bij een plattelandsgemeente als Het Bildt dan het eigen Franekeradeel. "It fielt net altyd like noflik om as doarp by in gemeente te hearren wêr in stêd it hert fan is", verwoordt Willem Spoelhof van dorpsbelang de gevoelens van de Tzummarumers. Die kwamen naar voren bij het opstellen van de dorpsvisie voor de komende twaalf jaar.

Wanneer er een gemeentelijke herindeling komt, dan weet Spoelhof het wel zeker. "Dan wolle wy it leafst by in plattelânsgemeente." Spoelhof benadrukt dat er best goed overleg is tussen de gemeente en het dorp.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht  >>

Leeuwarden, 20 maart 2008

Ambulancepost van Sint Anne naar Stiens

Stiens krijgt een eigen ambulancepost, bedoeld voor de hele Noordwesthoek. De post vervangt die in Sint Annaparochie, waar de ambulancedienst onlangs het pand van de brandweer moest verlaten.

Op industrieterrein Middelsee, aan de noordwestkant van Stiens, komt binnen een maand een luxe container te staan.

De regionale ambulance voorziening (rav) Fryslân heeft voor Stiens gekozen omdat ziekenwagens vanuit deze plaats gemakkelijker kunnen bijspringen in Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant


Leeuwarden, 19 maart 2008

Paar krijgt werkstraffen voor uitgaansgeweld

Voor een "zeer ernstige vorm van uitgaansgeweld" zijn een 23-jarige man en zijn 22-jarige vriendin uit Beetgumermolen dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke detentie. Het slachtoffer, een twintigjarige inwoner van Sint Jacobiparochie, werd tegen het hoofd geschopt. De Leeuwarder rechtbank verklaarde de twee schuldig aan poging tot doodslag.

Op 9 april vorig jaar stond een aantal mensen na horecabezoek in Berlikum op taxivervoer te wachten. Provocaties resulteerden in duw- en trekwerk tussen twee groepen. De inwoner van Beetgumermolen sloeg het slachtoffer twee maal met de vuist tegen het hoofd. De inwoner van Sint Jacobiparochie, wiens verwondingen relatief meevielen, werd vrijgesproken van mishandeling. De rechtbank achtte niet bewezen dat hij het geweld was gestart met het uitdelen van een kopstoot.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 19 maart 2008

Levensgrote fantasiedieren in gemeentehuis

Vanaf dinsdag 11 maart zijn er in het gemeentehuis een aantal kleurrijke fantasiedieren te bezichtigen. Deze dieren zijn gemaakt door de kinderen van de Noordelijke AZC’s in samenwerking met stichting de Vrolijkheid. Deze stichting schenkt aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Ze doen dit door middel van creatieve activiteiten om zo zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen bij de kinderen.

De stichting heeft vorige zomer samen met de kinderen van onder anderen het asielzoekerscentrum in St.-Annaparochie, gewerkt aan tientallen levensgrote fantasiedieren. Deze dieren zijn onlangs tentoongesteld in het Natuurmuseum Fryslân. Op 23 februari vond de afsluiting van de tentoonstelling plaats. Tijdens deze afsluiting werden alle dieren geveild. Burgemeester Van der Werff heeft namens de Gemeente het Bildt een aantal van deze dieren gekocht die nu in het gemeentehuis staan.

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 19 maart 2008

Scholieren "snuffelen" in het gemeentehuis

De gemeente het Bildt ontving half maart drie leerlingen uit de derde klas van het VMBO om een dagje te komen "snuffelen". In het kader van het project "buitenschoolse werkplek voor één dag", komen Alex, François en Robin (15 jaar) van de Ulbe van Houten een dagje op bezoek bij de gemeente het Bildt.

De drie leerlingen kregen een rondleiding door het gemeentehuis. Bij de afdeling communicatie en PR kregen de leerlingen de taak om een kort verslag te schrijven en foto’s te maken over hun bevindingen tijdens de "snuffelstage". Lees verder hoe de drie leerlingen deze dag ervaren hebben.

"Goh, ik wist niet dat er zo hard gewerkt werd binnen de gemeente....."

Bron: gemeente het Bildt

Lees het hele bericht  >>

Leeuwarden, 19 maart 2008

Friese vrouwen op de bres voor arme landen

Ze hebben de aandacht, de Friese millenniumvrouwen. De entreehal van de Bedrijvencontactdagen in Leeuwarden is gevuld met acht enorme lampenkappen. Deze staan voor de acht millenniumdoelen, waarmee 189 landen armoede, ziekte en honger ver terug willen dringen. In de lampenkappen krijgt de bezoeker de stand van zaken te horen voor elk van de acht doelen. En die is confronterend: de slechte staat van het milieu, de arbeidsomstandigheden, ziekten in ontwikkelingslanden. Er is nog een lange weg te gaan om deze doelen te halen. Twee Friese vrouwennetwerken, Vrouwen aan het roer en Wichtige Wiiven, sloegen de handen ineen en vormden de Stichting Drylts oer de grins, ofwel de Millenniumvrouwen.

Schaaf en haar medemilleniumvrouwen zijn overtuigend: 75 standhouders op de bedrijvenbeurs willen aan de slag met de millenniumdoelen. "Sommigen moeten nog wel afstemmen met hun baas", nuanceert Schaaf. Onder deze 75 zijn de medewerkers van Licomar uit Sint Annaparochie, opleider in de bedrijfshulpverlening. Ze willen wel meedoen, maar lijken wat overrompeld. Met hulp van Schaaf komen ze tot goede voornemens: een minder schadelijk gas in de brandblussers en het gratis verzorgen van de EHBO bij het jaarlijkse culturele festival in IJlst. De opbrengst van dat festival gaat ook naar millenniumdoelen, zoals The Hunger Project.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

St.-Annaparochie, 19 maart 2008

Brug Langhuisterweg - Ouwe-Dyk voor onbepaalde tijd dicht

foto: Roelof Varkevisser

De brug op de kruising van de Langhuisterweg en de Oudebildtdijk gaat voor onbepaalde tijd dicht. De gemeente kan niet meer achterhalen hoe de constructie binnenin de verzwakte brug in elkaar zit, en weet dus ook niet hoeveel hij nog kan dragen. Fietsers en bromfietsers kunnen er nog wel langs. De sluiting kan voor overlast zorgen voor het agrarisch verkeer.

Onlangs liet de gemeente een rapport maken waarin alle bruggen op het Bildt in kaart zijn gebracht. Dit rapport gaf aanleiding om de brug langs de Oudebildtdijk nader te inspecteren. Het ingenieursbureau dat het onderzoek verrichtte kwam tot een drastische eindconclusie: sluiten. "We hebben geen concrete stukken over de constructie in ons bezit," zegt Jelle Linting van de afdeling verkeer van de gemeente. "De brug is zo'n zestig jaar oud. Papieren over de brug zijn nergens meer te vinden."

Bron: De Bildtse Post
foto: Jan Bonefaas (gescand)

Lees verder >>

Sint Annaparochie, 19 maart 2008

'Kattenvrouw' krijgt meer tijd krimpen opvang

Jacqueline Claus uit Sint Annaparochie krijgt langer de tijd om het aantal katten dat zij opvangt terug te brengen van zestig naar tien. Aanvankelijk moest zij van de gemeente het Bildt eind maart tien beesten over hebben. Claus krijgt nu tot l november de tijd. Heeft zij dan nog meer dan tien katten, dan moet zij een dwangsom van €5000 betalen. Dit bedrag kan oplopen tot €10.000.

Bij haar huis aan de Oudebildtdijk 350 vangt Claus al sinds 2000 tientallen katten op. Haar 'Poezenparadijs' is echter illegaal, aldus de gemeente. Onlangs klaagden twee buren over stank- en geluidsoverlast. Dat overkwam Claus ook al in Minnertsga, waar zij tot 2000 tal van katten opving.

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 19 maart 2008

dit is dus van iemand anders

68 Kilometer te snel

De politie heeft maandagmorgen het rijbewijs ingevorderd van een 31-jarige automobilist uit Sint Annaparochie. Op de Trekweg werd geconstateerd dat de man 128 km/u reed, terwijl daar 60 is toegestaan.Dit is dus van iemand anders

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 18 maart 2008

Feestelijke dag voor AZC-bewoners

Ook dit jaar organiseert de Commissie Ontmoeting van Culturen weer een feestelijke dag waarop de AZC-bewoners van St. Annaparochie en de inwoners van het Bildt elkaar kunnen ontmoeten. De bewoners van het AZC hebben te kennen gegeven dat zij graag eens met u zouden willen deelnemen aan één van de volgende activiteiten:

    een bezoek aan het Fries Natuurmuseum,
    de kinderboerderij in Stiens,
    een film zien in de bioscoop,
    naar het overdekte speelparadijs Monkey Town in Leeuwarden,
    praamvaren vanaf Vrouwbuurtster Molen
    en een rondleiding door het Abe Lenstra Stadion.

Het doel dat de commissie voor ogen heeft is om op een leuke, ontspannen manier met elkaar in contact te komen. Zij hopen dat de AZC-bewoners zich door deze contacten meer opgenomen zullen voelen in onze gemeenschap. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers, die een auto tot hun beschikking hebben en op zaterdag 19 april a.s. bereid zijn samen met één of enkele AZC-bewoners een dergelijk uitstapje te maken.

Bron: www.nij-altoenae.nl

Lees het hele bericht  >>

Leeuwarden, 18 maart 2008

Inwoner van Sint Jacobiparochie beroofd

Winkelcentrum De Centrale

De politie onderzoekt de beroving van een 21-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie. De man liep in de nacht van zondag op maandag omstreeks 00.30 uur nabij De Centrale toen hij werd aangesproken door een nog onbekende man. Het slachtoffer werd vastgepakt en werd gedwongen zijn mobiele telefoon en Mp3-speler af te staan. Hij kreeg daarbij ook nog een kopstoot van de dader.

De dader werd door het slachtoffer omschreven als een blanke man van ongeveer 30 jaar oud met een breed krachtig postuur, 1,70-1,80 meter lang. De man heeft blond kort haar met stekels. Hij droeg een rode trui met capuchon, een blauw sportjack, donkere sportbroek en donkere gympen.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 15 maart 2008

Ambulance tijdelijk niet in Sint Anne

De afgelopen weken heeft er geen ambulance paraat gestaan in de brandweerkazerne in Sint Annaparochie. De wagen van de gezamenlijke Friese ambulancediensten die daar normaal staat, is nu gestationeerd in het noorden van Leeuwarden, aan de Elzenlaan. Tot dusver zijn de ritten vanuit die locatie nog binnen de norm van vijftien minuten aanrijtijd gebleven, stelt voorzitter Sietse Kijlstra van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV).

Het preventiebureau van de brandweer had in de kazerne meer ruimte nodig, waardoor de ruimte voor het ambulancepersoneel kwam te vervallen. De ambulanciers hadden wel naar de tweede verdieping mogen verkassen, maar die is te ver verwijderd van de ambulance zelf. De RAV is nu in overleg met de gemeente het Bildt over een alternatief.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht  >>

Het Bildt, 14 maart 2008

Verschil moet er zijn

        

Op www.bildtweb.nl heeft Roelof Varkevisser een serie dorpskomborden bijeen gebracht. "Nieuw, oud, we groeten wel en soms ook niet. Op z'n Bildts, in het Hollands, maar soms ook helemaal niet", is zijn conclusie.

Bron: www.bildtweb.nl

Kijk het hele bericht  >>

Sint Anne, 14 maart 2008

Soarch oer ambulânses

De ambulânsepost yn Sint Anne foldie de meiwurkers net.  foto: omrop Fryslân

It Bilt makket him soargen oer it sluten fan de ambulansepost yn Sint Anne. Ambulanseferfierder Kijlstra siet sûnt 2005 yn 'e brânwachtgaraazje yn Sint Anne. Koartlyn hawwe se dat plak ferlitten, omdat se net tefreden binne oer dy lokaasje.

De ambulanses moatte no út Ljouwert komme. Omdat lang net alle plakken op it Bilt binnen de wetlike 15 minuten berikt wurde kinne, wol de gemeente dat de ambulansepost wer iepen giet.

Amulancesoarch Kijlstra seit yn in reaksje te besykjen binnen fjouwer wiken wer in post te iepenjen op it Bilt.

Bron: omrop Fryslân    Omrop Fryslân Boargemaster Van der Werff   >>    Omrop Fryslân Sjoch nei de reportaazje op omrop Fryslân   >>


Beetgum, 14 maart 2008

Burgemeester Van der Werff krijgt het eerste Bildtse kievitsei van 2008 aangereikt door Cor Veenstra (midden) en Durk Fopma

Eerste ei het Bildt

Cor Veenstra (77) uit Beetgum heeft vrijdagmorgen om half negen het eerste kievitsei van het Bildt gevonden. Het ei lag in een weiland aan de Sudhoekstermiddelweg, in de driehoek tussen Beetgum, Stiens en Sint Annaparochie.

Veenstra was samen met zijn buurman Durk Fopma (60) aan het zoeken. Fopma vond twee jaar geleden het eerste kievitsei van het Bildt. Maandagmiddag neemt burgemeester Aucke van der Werff het eitje in ontvangst.

Bron: Leeuwarder Courant


Wirdum, 14 maart 2008

Tot aan de assen in de blubber

Nivelleren van pas opgehoogde bouwgrond is riskant, bleek gisteren in Wirdum. Een trekker die met een balk het bouwterrein Hikkemieden wilde afvlakken, zakte tot voorbij de assen in de blubber weg. "Hy is der gewoan yn weisakke", vertelt Klaas Bijlsma van het gelijknamige loonbedrijf in Sint Annaparochie, die de onfortuinlijke trekkerrijder in dienst heeft.

Hij neemt het zijn werknemer niet kwalijk. "Mar je dogge dat wurk fansels net om fêst te kommen." De trekker is vanochtend weer vlot getrokken.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Rixt Oenema


Leeuwarden, 14 maart 2008

Het Bildt voor kinderen minst fijne Friese gemeente

De jeugd van Sint Annaparochie laat zich van de goede kant zien bij de heropening van Ons Huis, vorig  jaar december.

Friesland kent een hoge kindersterfte. Gerekend per 100.000 kinderen zijn er in onze provincie in 2006 19,41 kinderen overleden, in dit geval in de leeftijd van een tot vijftien jaar. Alleen Limburg telde meer sterfgevallen; 20,70. Binnen Friesland springt het Bildt er op dit onderdeel uit. Ook de zuigelingensterfte ligt er hoog. Maar, zo geven de onderzoekers duidelijk aan, in Nederland zijn weinig gemeenten met meer dan 100.000 kinderen. Elk sterfgeval telt dus erg zwaar, zeker in een kleine gemeente als het Bildt. Daar stierf in 2006 één zuigeling, een jaar eerder geen een, aldus wethouder Hans Kaper van jeugdzaken. Hij zegt weinig te kunnen met een onderzoek waarin toevalligheden zo'n grote rol spelen. "Dit het niks met ons belaid te make."

Op Vlieland worden kinderen lachend groot, terwijl nul- tot twintigjarigen in het Bildt het maar slecht hebben. Het Waddeneiland is na het Limburgse Sevenum de kindvriendelijkste gemeente van Nederland. Het Bildt is voor kinderen de minst fijne Friese gemeente om op te groeien. Een en ander concludeert het Verwey-Jonker Instituut, dat zich bezighoudt met sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers bekeken twaalf indicatoren, waaronder speelruimte, jeugdcriminaliteit en kindermishandeling. Welke onderdelen springen eruit?

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC (gescand)

Lees verder >>

Leeuwarden, 12 maart 2008

Versnelde procedure dijkverbetering Koehool-Westhoek

Vervanging van de zeedijk bij Zwarte Haan in 2006

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om de dijkverbetering Koehool-Westhoek via een versnelde procedure te laten uitvoeren. Recent is gebleken dat de asfaltbekleding in dit dijkvak in slechte staat is. De schade dient uit veiligheidsoverwegingen te worden hersteld voor het komende stormseizoen, dat begint op 1 oktober 2008. Het doorlopen van de wettelijk voorgeschreven procedure neemt een langere periode in beslag, daarom wordt de versnelde procedure, artikel 73 van de Waterstaatswet, in gezet.

Per brief wordt de minister van Verkeer en Waterstaat hierover geïnformeerd. Wetterskip Fryslân zorgt voor uitvoering van de herstelwerkzaamheden. Voordat gestart wordt met het werk organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst voor omwonenden en betrokken instanties.

Bron: Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 11 maart 2008


Leeuwarden, 12 maart 2008

Koken met Klaas

Appels met kaneel in rozijnen

Wie denkt dat in Het Bildt alleen aardappelen groeien, heeft het mis. Want hoewel de Bildtkers het Jaar van de Aardappel deze zomer uitbundig vieren hebben ze toch nog tijd gevonden om eventjes 24 fruitbomen te planten. Niet dat het planten van een fruitboom zo'n geweldige prestatie is, maar het waren wel fruitbomen van oude Friese rassen, waarvan men dacht dat ze niet meer bestonden.

Van sommige rassen weten de mensen van de stichting Fruit Yn Fryslân niet eens de naam. Maar het is natuurlijk fantastisch dat er nog mensen zijn die er voor zorgen dat er straks weer bomen vol met Dokkumer Nije en Doeke Martensappels in de Friese volkstuintjes staan.

Bron: Leeuwarder Courant
Koken met Klaas

Lees het recept >>

Spannenburg, 12 maart 2008

Stannebuurster vindt eerste ljipaai in Skarsterlân

Het eerste kievitsei van Skarsterlân is woensdagmiddag even na half twee bij Spannenburg gevonden door Wietse Jan Dijkstra (31) uit Sint Annaparochie.

Het eitje is later op de middag aangeboden aan burgemeester Bert Kuiper. Spannenburg is een gewilde plek om eieren te zoeken, er worden vaak op een vroeg moment in het seizoen eieren gevonden. Vorig jaar vond Christiaan Noordhuis uit Bolsward er het eerste ei van Friesland. Hij evenaarde daarmee zijn prestatie van vier jaar eerder, ook bij Spannenburg

Bron: Leeuwarder Courant


Oudebildtzijl, 12 maart 2008

Expositie "Poppen uit het spel" in De Witte Klok

theaterpoppen 'Lel-Bel' en 'Mr. Garbage'   foto: Ton Aartsen

In de Julianakerk te Oudebildtzijl is momenteel een bijzondere tentoonstelling te zien. "Poppen uit het spel" is een expositie van theaterpoppen die bespeeld zijn door de leden van de voormalige theatergroep "Interaktie". De groep bestond uit John en Joske Maes die zowel levens- als artistieke partners zijn. Zij traden met de getoonde poppen jarenlang op, voor zowel volwassenen als voor kinderen.

De poppen zijn afkomstig uit vijf verschillende theaterstukken en daardoor sterk uiteenlopend van vorm, grootte en karakter. Omdat de verhalen van deze voorstellingen beschreven zijn kunnen de bezoekers van deze expositie zich inbeelden hoe de poppen "in het spel" gespeeld hebben.

Foto- en documentatiemateriaal geven extra achtergrondinformatie. De tentoonstelling is zowel voor kinderen als voor volwassen leuk en interessant, vooral ook voor degenen die destijds deze poppen "in hun spel" gezien hebben.

Bron: Persbericht

De Witte Klok Oudebildtzijl, 9 maart t/m 26 april, open zaterdag en zondag 13.00 – 17.00 uur, voor andere tijden bel: 0518-421012


Minnertsga, 12 maart 2008

Orgel-concerten Meinardskerk 2008

De Orgelcommissie in Minnertsga heeft weer een prachtig programma van orgelconcerten weten samen te stellen met een tal van klasse organisten en andere musici.

Enkele namen: Martin Mans, Thea Riesebos en Dick Hollander (speelt bariton), Auke de Boer, Trijntje Vogel (saxofoon) en Jan-Geert Nagel (slagwerk), Balt de Vries, Gert Oost en Auke Akkerman (trompet) en tot slot Simon Bouma met het koor Different Sound en Reina Hibma (saxofoon).

Bron: Vereniging Plaatselijk Belang Minnertsga

Meer informatie >>


Leeuwarden, 11 maart 2008

Ook staking bij Visbeek

Werknemers in de kleinmetaal gaan morgen staken bij installatiebedrijf Visbeek in Sint Annaparochie en zeven bedrijven in Leeuwarden.

Het gaat om de autobedrijven Cosmo Trucks, Valkena en Engelsma en Wijnia, de installatiebedrijven Ewald en Westerman en de metaalbedrijven Douna en. Ze verzamelen zich in zalencentrum Tivoli waar FNV-voorzitter Agnes Jongerius de stakers een hart onder de riem zal steken.

Maandag legden 140 werknemers bij acht bedrijven in Drachten en omgeving het werk om neer om actie te voeren voor een nieuwe cao. Daarnaast namen ruim zestig werknemers die niet aangesloten zijn bij een vakbond een snipperdag op.

Bron: Leeuwarder Courant


Leeuwarden, 9 maart 2008

Man van portemonnee beroofd

De politie onderzoekt de beroving van een 25-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie, zaterdag rond 14.00 uur op de Stationsweg. Het slachtoffer werd daar door twee hem onbekende mannen aangeduwd. Hij voelde dat zijn portemonnee uit zijn broekzak werd weggenomen, waarna de twee mannen wegrenden.

Beide daders waren ca. 23 jaar, 1,65 meter lang, hadden een licht getinte huidskleur en donker krullerig haar. Eén dader droeg een korte, zwarte jas, een spijkerbroek en witte gympen. De andere dader droeg eveneens een spijkerbroek en witte gympen, maar had een zwarte gewatteerde jas aan.

Bron: www.politie.nl


Leeuwarden, 9 maart 2008

Stannebuurster aangehouden in Leeuwarden

De politie heeft zondagmorgen vroeg een 23-jarige inwoner van Sint Annaparochie aangehouden. De man wordt er van verdacht in een horecagelegenheid aan de Poststraat diverse vernielingen te hebben aangericht.

Hij werd in de horecagelegenheid door gewaarschuwde agenten aangehouden, waarbij zich hevig verzette en de agenten beledigde. Met enige moeite werd de verdachte geboeid naar het politiebureau overgebracht en ingesloten.

Bron: www.politie.nl


Sint Annaparochie, 7 maart 2008

Met uien uit de bocht

Een vrachtwagen uit Roden heeft vanochtend 30 ton uien verloren in Sint Annaparochie. Chauffeur Frans van der Berg pakte de rand van de rotonde mee waardoor de trailer kantelde.
Bron: Leeuwarder Courant
foto Jochanan Pander (gescand)


St.-Annaparochie, 6 maart 2008

Henk Kroes en Ghana

Henk Kroes verwierf bekendheid als voorzitter van de Elfstedenvereniging en zijn legendarische woorden 'it giet oan' bij de start van de laatste Elfstedentocht in 1997. Hij verleende zijn medewerking aan een aantal fietstochten voor goede doelen, naar Rome, dwars door Amerika en van Vladivostok naar Scheveningen.

Zijn laatste monstertocht eindigde in de Ghanese stad Accra. Om geld te verdienen voor beter onderwijs in Ghana werden in ruim honderd dagen woestijnen getrotseerd en bergtoppen bedwongen. Hierover vertelt hij donderdag bij Vrouwen van Nu in Sint Annaparochie.

St. Annaparochie, mfc Ons Huis, Kroes vertelt, donderdag 13 maart, 20 uur

Bron: Leeuwarder Courant, uitkrant


Leeuwarden, 6 maart 2008

Rijwijze volstrekt roekeloos: eis 2 jaar cel

afbeelding betreft andere situatie!

"Volstrekt roekeloos", zo bestempelde de officier van justitie donderdag de wijze waarop een inwoner van Sint Annaparochie (23) op 31 augustus vorig jaar in de BMW van zijn moeder over de weg scheurde.

Om kwart voor tien 's avonds veroorzaakte hij onder invloed van drank op de Brédyk bij Finkum een ernstig verkeersongeval. De officier eiste tegen de automobilist twee jaar celstraf en vier jaar rijontzegging.

Met ongeveer 130 kilometer per uur ging hij in een flauwe bocht naar rechts waar de weg door een brug iets omhoogliep een andere auto inhalen. Strepen op de weg gaven aan dat op deze onoverzichtelijke plek niet mocht worden ingehaald.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 6 maart 2008

Informatieve avond Oudebildtzijl

foto Sytse Keizer

Op maandag 10 maart 2008 houden dorpsbelang Oudebildtzijl e.o en de gemeente het Bildt een informatieavond in café het Graauwe Paard, Monnikebildtdijk 1 te Oudebildtzijl. Iedereen is welkom vanaf 19.30.

Tijdens deze avond zal de nieuwe dorpsvisie gepresenteerd worden door Dorpsbelang Oudebildtzijl. Ook hebben inwoners inspraak over het bestemmingsplan en worden ideeën gevraagd over de uitbreidingslocatie Oudebildtzijl.

Bron: gemeente het bildt

Lees het hele bericht


Vrouwenparochie, 6 maart 2008

Maalstenen Vrouwbuurtstermolen

Rolf Dijkema stelt de molenstenen in de Vrouwbuurtstermolen af.

Nog even en de Vrouwbuurtstermolen bij Vrouwenparochie is weer als nieuw. Het schiet al aardig op met de restauratie, waarmee afgelopen juni werd begonnen. De korenmolen heeft onder meer een nieuwe stelling en een nieuw rietdek gekregen. Nu is molenmaker Rolf Dijkema van bouwbedrijf Hiemstra uit Tzummarum druk met het plaatsen van twee nieuwe maalstenen.

De molen uit het midden van de achttiende eeuw wordt weer "maalvaardig", zegt molenaar Jan Braaksma. Na de restauratie, die aan het begin van de zomer achter de rug moet zijn, wil hij op zaterdagen weer draaien.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Niels Westra (gescand)

Lees verder >>

St.-Annaparochie, 5 maart 2008

Omleiding verkeer Berlikum

Van maandag 10 maart tot en met woensdag 12 maart aanstaande is de zuidelijke aansluiting (Bitgumerdyk/afslag Berlikum) op de provinciale weg N383 in verband met werkzaamheden gestremd. De afsluitingen duren zoveel langer of korter als noodzakelijk is.

Tijdens de stremming wordt het verkeer omgeleid. De omleidingen worden met gele borden aangegeven. De provinciale weg N383 blijft in deze periode wel open voor het doorgaande verkeer tussen Leeuwarden en St.-Annaparochie.

Bron: www.hetbildt.nl


Sint Annaparochie, 5 maart 2008

De Roemeense burgemeester van Praid (links) probeert zijn nieuwe brandspuit in Sint Anne.

Roemeense burgemeester haalt zelf brandweerauto op

Roemeense brandweerlieden kregen gistermiddag in Sint Annaparochie uitleg van Friese collega's over hoe de pomp en de spuiten werken van de oude brandweerwagen van het Bild.

Deze wagen gaat na 28 jaar trouwe dienst oostwaarts, naar de Roemeense gemeente Praid. Spuitgasten en de burgemeester van Praid kwamen de zogeheten AS-2 zelf ophalen.


Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)

De reportage van Omrop Fryslân


Vrouwbuurstermolen, 5 maart 2008

Zeven bruggen verhoogd in elfstedenroute

Foto: Jan Bonefaas (gescand)

Zeven bruggen op en rond het Bildt worden de komende maanden onder handen genomen. Om de Noordelijke Elfstedenroute bevaarbaar te maken moeten de bruggen worden verhoogd. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de brug in de Langhuisterweg, en straks volgen de bruggen aan de Hamerenweg, Koudeweg, 't Laaisterpadsy en de Leijester Hegedyk.

Op de foto staat de brug bij Vrouwbuurstermolen. Het verhogen ervan duurt tot begin mei. Daarna is de naastgelegen brug op de N393 aan de beurt, en zal het verkeer langs Vrouwbuurtstermolen worden geleid.

Bron: De Bildtse Post
Foto: Jan Bonefaas (gescand)


St.-Anna, 5 maart 2008

Sfeervol optreden Rebound Boogie Bent en Sytse Jansma in St.-Anna

Foto: Jan Bonefaas (gescand)

Zondag 2 maart vond een sfeervol optreden plaats in de al even sfeervolle doopsgezinde kerk van St.-Annaparochie. De Rebound Boogie Bent liet hun nieuwe programma met beeld-dichter Sytse Jansma horen.

De afwisseling van de Bildtstalige, vaak swingende liedjes van de Rebound Boogie Bent met de prozaïsche gedichten van Sytse Jansma vormde een mooi geheel. De korte films die Sytse bij zijn gedichten vertoonde zaten heel goed in elkaar en boden in hun eenvoud een mooi contrast aan de rijke poëtische taal. De band ondersteunde de gedichten op muzikale wijze.

St.-Jabuurtster Hein Jaap Hilarides, de liedjesschrijver van de band, presenteerde tevens zijn Friestalige debuutroman "Joppe", waaruit hij twee met droge humor doorvlochten stukjes voorlas.

Bron: De Bildtse Post
Foto: Jan Bonefaas (gescand)


Sint Anne, 5 maart 2008

Foto: Robert-Jan Boonstra

Fûle brân yn Sint Anne

In fûle, útslaande brân hat tiisdeitejûn in part fan in wenhûs oan de Stadhouderweg yn Sint Anne ferwoastge. De trije bern dy't boppe leine te sliepen, koene op 'e tiid út it hûs helle wurde troch harren mem. It boubedriuw flak neist de wente hat gjin skea oprûn.

De brânwachtkorpsen fan Sint Anne en Menaam hiene it fjoer gau út. Undersyk moat útwize wat de oarsaak fan de brân west hat.

Bron: omrop Fryslân
Foto: Robert-Jan Boonstra

Omrop Fryslân In bijdrage fan ferslachjouwer Andries Bakker   >>

Ljouwert, 5 maart 2008

De Wâlden wint fan de Klaai yn Boer tsjin Boer

Jan van der Plaats (38) út Froubuorren en syn frou Karin (34)

Gerke Veenstra út Twizel en syn staazjerinner Sjoerd van der Boon binne de winners fan Boer tsjin Boer. Tiisdeitejûn waard de finale útsjoerd.

It duo rekke yn de earste trije proeven bot achter op har tsjinstanders Jan en Karin van der Plaats út Froubuorren (sjoch foto). Mar yn de beslissende finale-race die bliken dat Gerke Veenstra oer stielen senuwen beskikt. Hy wist de 6 meter spiraal as fluchste te oerwinnen.

Jan van der Plaats melkt 95 kij. Skoanheit Gerrit Sinnema helpt noch gauris mei op de pleats. Karin (34) jout les yn groep 4 yn Sint Anne. Se ha twa bern. Grietine is 7 en Liuwe is 5.

Bron: omrop Fryslân

Omrop Fryslân Harkje nei Gerke Veenstra   >>

Sint Jabik, 4 maart 2008

de beammen wurde oanplante

Nij libben Fryske fruitbeammen

Op it terrein fan hofker Aard van Alfen yn Sint Jabik binne tiisdei 24 ekstra fruitbeammen delset. It giet om âlde Fryske fruitrassen dy't mei in soad ynset wer weromfûn binne. De kolleksje moat útgroeie ta inkelde hûnderten beammen. Partikulieren kinne dan it stokje oernimme sadat it ras wer in takomst hat.

De stichting Fruit yn Fryslân hat it inisjatyf nommen. Guon rassen binne sa seldsum dat de namme net bekend is.

Bron: omrop Fryslân

Omrop Fryslân foarsitter Auke Kleefstra fan de stifting   >>

Sint Annaparochie, 4 maart 2008

Pleintjesvoetbal in de 'grote pauze'

Eén meisje wilde haar nieuwe groene hakjes er niet aan wagen, maar haar teamgenoten punterden er stevig op los in het pleinvoetbal op CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie.

In de 'grote pauzes' wordt een heuse competitie gehouden. Docenten zetten twee doeltjes op en 32 teams strijden om het schoolkampioenschap. Een kwart van de leerlingen doet mee, waarbij de meisjes in de meerderheid zijn. Eind deze week wordt in de finale gestreden om een mooie beker en een wedstrijd tegen de docenten.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)


St. Jacobiparochie, 4 maart 2008

Les over ‘De Eerpel’ in vier gescheiden talen

foto Johannes Wolbers

Leerlingen van de twaalf basisscholen op het Bildt krijgen de komende maanden les over de aardappel, in vier verschillende talen: Nederlands, Fries, Engels en Bildts. Onderwijsbegeleidingsdienst Cedin heeft een lesbrief over het onderwerp opgesteld, in samenwerking met de Stichting Bildste Aardappelweken. Opdrachtgever is de gemeente het Bildt, die meertalig onderwijs op de basisscholen wil stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen op jonge leeftijd met meerdere talen in aanraking komen, ze later gemakkelijker andere talen kunnen leren.

Trijetalige skoallen zijn inmiddels bekend in Fryslân, maar het Bildtse onderwijs doet er nog een schepje bovenop. Viertalig zijn de lessen die kinderen op de twaalf basisscholen in de gemeente de komende maanden krijgen: Nederlands, Fries, Engels en... Bildts. Voor het eerst stelde onderwijsbegeleidingsdienst Cedin een boekje samen met lessen in vier talen. In 2005, toen de gemeente het Bildt het vijfhonderdjarig bestaan vierde, werd al eens zo’n lesbrief in drie talen - zonder Engels - aan de scholen uitgedeeld. Het gebruik daarvan in de les beviel zo goed, dat besloten werd nog eens een soortgelijk project op te zetten, maar dan uitgebreider.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Nij Altoenae, 3 maart 2008

Brommers kiek'n op het feest in Nij Altoenae, foto LC/Niels Westra

Dorpshuis Nij Altoenae 40 jaar

Dorpshuis De Utwyk in Nij Altoenae bestaat deze maand veertig jaar. Zaterdag werd dit groots gevierd. Jong en oud konden verschillende spelletjes spelen, er was muziek en ook een Zündappshow.

Als klap op de vuurpijl kon de bewaard gebleven stortbak van het toilet van de oude kleuterschool Utwyk bewonderd worden.


Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Niels Westra

Hier het verslag op www.nij-altoenae.nl


Oosterbierum, 3 maart 2008

'Frou' Andringa na 65 jaar organiste af

foto Johannes Wolbers

Na 65 jaar erediensten, trouw- en rouwdiensten begeleidde Sjoeke Andringa-Struiksma gisteren voor het laatst de gemeentezang in Oosterbierum. In januari stopte ze ook al in haar wonplaats Sint Jacobiparochie.

Gisteren werd de altijd met 'frou' aangesproken organiste toegesproken door predikant en kerkenraad. Ook werd haar psalm 150 toegezongen.

Bron: Leeuwarder Courant
Foto Johannes Wolbers


St.-Annaparochie, 3 maart 2008

Gemeentegeld voor aardappelfeest

De stichting De Bildtse Aardappelweken krijgt een subsidie van het Bildt. De gemeente draagt €22.250 bij aan het aardappelfeest Fan Grond Tot Mond, dat van 27 juni tot 13 juli in en rond Oude Bildtzijl wordt gehouden.

De Verenigde Naties hebben 2008 uitgeroepen tot het jaar van de aardappel. Eind vorig jaar werd al bekend dat de provincie €45.000 meebetaalt aan het feest op het Bildt, dat al eeuwenlang een vooraanstaand aardappelgebied is. Er zijn proeverijen, een symposium en een tentoonstelling over de geschiedenis van de aardappel. In augustus wordt er nog een opera met landbouwmachines opgevoerd.

Bron: Leeuwarder Courant


St.-Annaparochie, 1 maart 2008

Bewoonster Sint Annaparochie centraal in Man bijt hond

In de rubriek van Hot naar her belandt NCRV's Man bijt hond in de uitzending van maandag 3 maart in het Friese Sint Annaparochie. Daar woont een dame samen met meer dan zestig katten in haar kleine huis. Daardoor moet ze zelf op de bank slapen, want de katten nemen de hele bovenverdieping in beslag.

Deze dierenvriendin is bovendien paranormaal begaafd en kan daardoor eenvoudig met haar huisgenoten een praatje maken. De Man bijt hond-koffer heeft een goed gesprek met een dame van Duitse origine. Zij vertelt openhartig over haar emigratie naar Nederland. Ze gaat zelden terug naar haar geboorteland. Zo weet ze ook niet waar haar oude moeder vandaag de dag woont.

Bron: www.Nijsnet.nl

Lees het hele bericht


Oudebildtzijl, 1 maart 2008

Goed vertrouwen kost Ouwesylster paardenstapel

Boer Elgersma yn syn lege stâl, foto: omrop fryslân

Met zes paarden kwam ze twee jaar geleden bij hem. Monique Bartels uit Groningen. Pas gescheiden. De €600 stallingkosten voor haar paarden kon ze onmogelijk betalen van haar bijstandsuitkering. Ayzo Elgersma uit Oudebildtzijl had met haar te doen.

Hij bood haar aan om in ruil voor de stallingkosten de ongeveer 35 paarden in zijn boerderij te verzorgen. Verder betaalde hij €10.000 om Moniqne's ex, die mede-eigenaar was van haar paarden, uit te kopen. Samen zetten Elgersma en Bartels een fokprogramma op voor hun paarden. De fokster regelde de zaken met het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN). Alles verliep goed, tot Elgersma er vorige maand achter kwam dat een pas geboren veulen van een van zijn paarden op Bartels naam geregistreerd stond bij het KWPN.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>

Amsterdam, 29 februari 2008

Hein Jaap Hilarides: 'At ik ôfgaan op hoe't 't in 'e media foorspiegeld wort, sou ik in 'n kogelfrij fest foor de klas staan motte.'

'Wy binne tun de toanen ut ferwend'

Hy heart mei syn 38 jier ta in generaasje dy't "tun de toanen ut ferwend is". Doe't er as prinsipjeel tsjinstwegerder in jier op it gemeentehus fan Ternaard oan it wurk moast as miljeukontroleur, hat er omstean leard. Bildtker Hein Jaap Hilarides skreau mei 'Joppe' syn earste en foarearst ek syn leste Fryske roman. "De folgende roman wort Bildts".

It boek telt sa'n hûndertfyftich siden, mei in soad wyt: in lêsavontoer fan in pear oeren. Dochs hat Hein Jaap Hilarides der mar leafst fjouwer jier oer dien. It is dan ek net samar in boek, it is - nei 'Prospero' fan Nyk de Vries - it twadde diel yn de rige Fryske modernen.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder >>

Ljouwert, 29 febrewaris 2008

`Wurkje yn ‘t slik`

De slikwerker

Blik op Souder is wer werom. De earste útstjoering op 3 maart giet oer de Alvestêdetocht, mar no ris net oer de koprinners en de finisj fan de Tocht der Tochten, mar omtinken foar de lytse aventoeren en anekdoates dy’t de Alvestêdetocht ta in wier folksfeest meitsje.

Yn de útstjoering op 10 maart wurdt in ferkoarte ferzje fertoand fan 'Van waddenzand naar vruchtbaar land' oer de ynpoldering fan it Waad (hânwurk yn it ramt fan de wurkferskaffing) yn Fryslân yn de jieren 1950. Mei originele kommentaarstim (Nederlâns). Blik op Souder, moandei 10 maart 2008 18.45, 20.45 en 22.45 oere.

Bron: www.omropfryslan.nl


Harlingen, 29 februari 2008

Twee gewonden bij aanrijding in Harlingen

foto: blikopnieuws.nl

De politie heeft donderdagochtend een onderzoek ingesteld naar een aanrijding tussen een vrachtauto met oplegger en een personenauto op de kruising Zuidwalweg en Haulewei.

Een 49-jarige man uit Sint Jacobiparochie reed met een personenauto vanaf de Haulewei de kruising op. Op dat moment naderde van rechts de vrachtauto, bestuurd door een 33-jarige man uit Burum. Een aanrijding was het gevolg. Na de aanrijding belandde de personenauto in de sloot. De bestuurder van de personenauto en zijn passagier (personalia nog onbekend), raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden (per ambulance) en Groningen (per traumaheli).

Bron: www.politie.nl


Aldebiltsyl, 29 febrewaris 2008

Hynder-opskuor yn Aldebiltsyl

foto: omrop Fryslân

In skeel om 22 hynders hat tongersdei yn Aldebiltsyl foar opskuor soarge. Twa ynwenners ha spul oer de fraach wa't de eigner is. Se hiene ôfpraat om it skeel oan de rjochter foar te lizzen. Mar tongersdei koe ien fan har net wachtsje en helle de hynders op. De soan fan de oare blokkearde de dyk.

Nei tuskenkomst fan de plysje is ôfpraat om de hynders op neutraal terrein te stallen, oant de rjochter in útspraak dien hat.

Bron: omrop Fryslân    Omrop Fryslân Harkje nei de reportaazje fan Hayo Bootsma   >>    Omrop Fryslân Sjoch nei de reportaazje op omrop Fryslân   >>


St.-Annaparochie, 28 februari 2008

Het Bildt schenkt gebruikte brandweerwagen aan Roemenië

foto: blikopnieuws.nl

De gemeente het Bildt schenkt haar oude brandweerwagen, de AS-2, aan de gemeente Praid in Roemenië. De officiële overdracht van het voertuig aan de burgemeester van Praid, vindt plaats op dinsdag 4 maart voor het gemeentehuis van het Bildt. Naast dit afscheid wordt ook de nieuwe PM (personen manschappen wagen) met MSA (motor spuit aanhanger) officieel in gebruik genomen. Tijdens deze plechtigheid zijn meerdere voertuigen van de brandweer aanwezig.

Henk Dekkinga, voormalig bevelvoerder van de Bildtse brandweer, kwam met het idee voor de schenking toen hij na 33 jaar stopte bij de brandweer. Hij had geen belang bij een grote receptie maar vroeg, in plaats daarvan, of het mogelijk was om de oude AS-2 aan Roemenië te schenken als wijze van afscheidscadeau. De brandweer van de gemeente Kollumerland c.a. heeft de wagen, met 2.800 liter watercapaciteit, opgeknapt en het voertuig is nu klaar voor vertrek.

Bron: www.blikopnieuws.nl

Lees het hele bericht


Sint Anne, 28 febrewaris 2008

Frysk famke yn Pinokkiomusical

Marieke Anne Swart (13) út Sint Anne spilet mei yn de musical Pinokkio. Mei elkoar 1500 bern ha audysje dien foar dizze musical fan de Belgyske produsint Studio 100. Nei de earste ronde wiene der noch in lytse 500 bern oer. Dy folgen ferskate workshops.

Marieke Anne Swart hat har earste optreden al hân. De musical is oant juny te sjen yn de teaters. De musical komt ein maart yn Grins, mar spilet net yn Fryslân.

Bron: omrop Fryslân

ga naar: Pinokkio de musical


Froubuurt, 28 februari 2008

Klokloie in Froubuurt

Hewwe jou de klok fan Froubuurt wel 's loien hoord? Nou jou hoeve de deur der niet meer foor út want op "Youtube" kinne je 'm ok al hore. Hier hoor je 't fan bútten   >>, hier fan binnen   >> en dut is fan foor   >> de restaurasy.

Bron: Youtube.com


Nij Altoenae, 28 februari 2008

'Gyn Idee' speelt in Nij Altoenae

Gyn Idee, v.l.n.r: Dirk Schat, Jan Braaksma en Tom Blokland

De Bildtse band 'Gyn Idee' speelt zaterdag 1 maart in dorpshuis 'de Uitwijk' in Nij Altoenae, aanvang: 21.30. Gyn Idee is een trio afkomstig van het Bildt, dat muziek maakt in -wat ze zelf noemen- een mix van The Who, Dr. Feelgood, Normaal en de Bildtse revue. Op Het Bildt ook wel Drekrock genoemd. Alle teksten zijn in het Bildts.

De energie spat er vanaf, maar dat is ook niet zo vreemd als je weet dat het trio bij elkaar opgeteld al meer dan 70 jaar op de planken staat. Zanger-gitarist Jan Braaksma speelde vroeger in het roemruchte Storing, bassist Dirk Schat deed het jarenlang in Big Mac en Tom Blokland drumt al sinds mensenheugenis in Bob-a-Job. Alle drie zijn opgegroeid op Het Bildt. Gyn Idee deed voorprogramma’s van ondermeer The Bintangs, Jovink en legt op dit moment de laatste hand aan een nieuwe CD.

Bron: www.bildtweb.nl

Meer over 'Gyn Idee'


Minnerstgea, 27 februari 2008

Jongereinkeet 'Alibi' op omrop Fryslân

Juster stie op omrop Fryslân jongereinkeet Alibi yn Minnertsgea sintraal yn De Keet. Yn dizze ôflevering giet it oer in yngripende renovaasje fan dit sammelplak. De jongeren komme oan it wurd oer de besluten dy't se nimme moatte om har honk in nije ympuls te jaan.

Bron: Youtube.com/omrop Fryslân


Leeuwarden, 27 februari 2008

Wetterskip verbetert dijk Koehool-Westhoek

Werkzaamheden bij Koehoal onder Tzummarum in de jaren 1970 – 1974. Hier werd een nieuw stuk dijk aagelegd van Koehoal tot de Grote Kolk om een bocht in de bestaande dijk af te snijden.

De asfaltbekleding van de dijk Koehool-Westhoek (lengte circa 3 km.) boven Tzummarum is in korte tijd slechter geworden. Het asfalt is beschadigd en voldoet niet meer aan de wettelijke eisen. Daarom neemt het Wetterskip nu meteen maatregelen, zodat de situatie veilig blijft.

De asfaltbekleding van het dijkvak en het bovenlangs gelegen onderhoudspad worden vervangen. Het is de bedoeling om in juni 2008 te starten met de werkzaamheden. De dijkverbetering moet vóór oktober (start van het stormseizoen) klaar zijn. Omwonenden kunnen wat last hebben van de werkzaamheden en het extra vrachtverkeer.

Bron: Wetterskip Fryslân
foto: www.oudtzummarum.nl

Lees het hele bericht


Nij Altoena, 27 februari 2008

Poezenvrouw moet eind aan overlast maken

De particuliere poezenopvang van Jacqueline Claus uit Nij Altoena, lokaal bekend als de poezenvrouw, is uit de hand gelopen. De vrouw moet van de gemeente het Bildt de opvang in haar woonhuis drastisch inperken. Ze verleent nu onderdak aan 62 katten. Dat aantal moet worden teruggebracht tot tien.

Het Bildt grijpt in naar aanleiding van klachten uit de buurt. Er werd vooral geklaagd over stankoverlast. Het handhavingsbureau heeft geconstateerd dat de klachten terecht zijn. De katten lijden bovendien aan ziektes. En er is ook sprake van overlast van ratten en ander ongedierte, zeggen buren en gemeente. Volgens wethouder Haarsma kunnen de katten naar dierenasiels in de wijde omgeving.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Ljouwert, 26 febrewaris 2008

PvdD Friesland; oandacht katteprobleem

Kattefrou Jacqueline Claus, foto: omrop Fryslân

De Partij voor de Dieren yn Fryslân freget oandacht foar it oantal katten dat alle dagen achterlitten wurdt. Oanlieding is de argewaasje tusken de gemeente It Bildt en de kattefrou Jacqueline Claus út Sint Anne. Sy krijt in twangsom en moat binnen 6 wiken foar 62 katten in oar plak fine. Buorlju hawwe klage by de gemeente oer stankoerlêst. Neffens minsken dy't frou Claus helpe wurdt it hûs alle dagen himmele.

De partij fynt dat in gemeente grutsk wêze moat op de belangleaze ynset fan in ynwenster fan de gemeente en harren better ôf freegje kin wer't al dizze bisten wei komme. By bistedokters, biste-ambulânses en by Amivedi wurde daagliks in opfallend soad katten brocht dy't siik, dea, of ferwaarleaze binne. Ek yn natoergebieten fan Fryslân en lâns de kant fan 'e dyk wurde alle dagen in protte katten achterlitten.

Bron: omrop Fryslân

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 26 februari 2008

Gemeente verspreidt WMO-krant

Nederlands hervormde kerk Sint Annaparochie

Deze week wordt in de gemeente het Bildt huis aan huis de WMO-krant verspreid. De gemeente het Bildt wil de ondersteuning zo dicht mogelijk bij huis geven, dus in eigen gemeente. De gemeente weet immers welke instanties er zijn en helpen hun inwoners graag verder op weg. In de WMO-krant is alle informatie over de wet te vinden maar ook belangrijke telefoonnummers van organisaties, steunpunten en contactpersonen.

De WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, is een nieuwe wet waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. De slogan van de wet luidt `Meedoen in de samenleving`. Meedoen ongeacht iemands maatschappelijke of economische positie, ongeacht beperkingen, ongeacht leeftijd. Soms lukt dat meedoen niet op eigen kracht. Dat kan zijn omdat men de weg niet weet (waar moet ik zijn om een antwoord te krijgen op mijn vraag), de houvast in zijn/haar leven kwijt is, problemen heeft met het opgroeien of het opvoeden van kinderen, vragen heeft om hulp te krijgen op het gebied van verzorging of voor bepaalde voorzieningen zoals huishoudelijke hulp en rolstoelen.

Bron: Gemeente het Bildt


Sint Jabik, 26 februari 2008

Basisscholen op 't Bildt viertalig

In het kader van het internationale jaar van de aardappel, heeft de Stichting Bildtse Aardappelweken, in samenwerking met de Kemissy Meertalighyd in het primair onderwijs, opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een themaboekje over de aardappel. Dit themaboekje, ontwikkeld met hulp van Cedin Taalsintrum, wordt in vier verschillende talen uitgebracht. Bepaalde onderwerpen worden in het Bildts aangeboden, andere in het Fries, Nederlands of zelfs Engels.

Basisscholen op 't Bildt worden steeds meer uitgedaagd een antwoord te geven op de meertaligheid in de directe leef- en leeromgeving van de kinderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat meertaligheid betere kansen biedt voor een goede taalontwikkeling bij kinderen. Wanneer kinderen op jonge leeftijd adequaat leren omgaan met meerdere talen, ontwikkelen ze spelenderwijs routines die later weer van pas komen bij het leren van andere talen. Alle scholen op `t Bildt worden vanuit het bovenschools management en door de gemeente gestimuleerd om een taalbeleidsplan te ontwikkelen waarbij de positie en de ontwikkeling van de vier talen wordt beschreven.

De presentatie van de het viertalige themaboekje De EERPEL –internasjonaal- vindt plaats op dinsdagmiddag 4 maart 2008 a.s om 16.00 uur op CBS de Koppel te Sint Jacobiparochie.

Bron: www.bildtweb.nl

Lees het hele bericht


Apeldoorn, 25 februari 2008

Ds. S. Kooistra (88) overleden

Nederlands hervormde kerk Sint Annaparochie

De hervormde emeritus predikant ds. S. Kooistra is, naar nu bekend werd, donderdag overleden. Sije Kooistra werd geboren op 19 april 1919 te Birdaard. Hij studeerde theologie te Leiden en Utrecht en werd in 1945 hervormd predikant te Beerzerveld. Vervolgens stond hij in St. Annaparochie (1947), Welsrijp (1950), Puttershoek (1958), Lisse (1963), Delfshaven (1968) en Menaldum (1975). In 1984 ging ds. Kooistra met emeritaat.

Ds. Kooistra kreeg in de Nederlands Hervormde kerk grote bekendheid, onder meer door zijn werk voor de Confessionele Vereniging en de vele jaren dat hij als synodelid actief was. Ook was hij gedurende een groot aantal jaren eindredacteur van het Hervormd Weekblad (nu Confessioneel). In 2004 werd ds. Kooistra getroffen door een herseninfarct. Sindsdien woonde hij in verpleeghuis Randerode te Apeldoorn.

Bron: Reformatorisch Dagblad


Sint Annaparochie, 25 februari 2008

St.-Annaparochie wint periode

In de derde klasse A was Johnny Nota tevreden, na Sint Annaparochie-Harkema Opeinde (3-0). "We hebben de periode veroverd. Fantastisch toch."

Nota speelde afgelopen week met zijn ploeg een oefenwedstrijd tegen Harlingen. De vierdeklasser poetste Sint Anne met 5-2 van het veld. "Achteraf ben ik blij met die wedstrijd", aldus Nota. "De jongens waren vandaag zo scherp als een mes. Tegen een ploeg als Harkema kun je niet verzaken en dat is gelukkig ook niet gebeurd."

Bron: Leeuwarder Courant


St. Annaparochie, 25 februari 2008

Meer Lurkys, Gele wipsteetsys en Wipsteertsys op 't Bildt

't Lurky foto:nl.wikipedia.org

Ut 't totaaloversicht 2007 fan Feugelwacht "Het Oud-Bildt" doet bliken dat fan 'e groate soorten Kiewyt, Skries, Bonteluw en Tureluur in 2007 nagal wat minder teld binne as 'n jaar eerder.

Der staat teugenover dat der per 100 bunder meer broedparen fan 't Lurky, 't Gele wipsteertsy en 't gewoane Wipsteersy op 't Bildt waarnommen binne.

Feugelwacht "Het Oud-Bildt" bestrykt 'n opperflakte fan 2.764,18 hektare: 1.061,18 hektare grasland, 108 hektare maisland en 1.595 hektare bouland. De ferening telt 42 nasorgers.

Bron: Jaarferslag Feugelwacht "Het Oud-Bildt"


Leeuwarden, 24 februari 2008

Veiling brengt 1000 euro op voor stichting De Vrolijkheid

Ze stonden er al weer een tijdje lekker warm bij in Natuurmuseum Fryslân, maar ja ze moesten weer weg. We hebben het over de dieren van de Kliederkaravaan, prachtig gekleurde dieren gemaakt door de kinderen die wonen op een Asielzoekerscentrum.

Besos een Hindoestaans blokkenmeisje, Dina een kruising tussen een giraffe en een dinosaurus en Flora de tuinelf, dit zijn een paar van de dieren van de Kliederkaravaan die zaterdag 23 februari geveild zijn.

De dieren hebben o.a. een plekje gevonden bij gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente Het Bildt en bij verschillende bedrijven. De opbrengst wordt gestoken in nieuwe activiteiten voor de Friesche centra.

Bron: www.nieuwsbank.nl


Sexbierum, 23 februari 2008

Precisielandbouw nog preciezer in Sexbierum

Mijno van Dijk (midden) van het gelijknamige mechanisatiebedrijf uit Sint Annaparochie kijkt hoe monteurs een gps-antenne installeren bij het bedrijf van Wiebe, Jaap en Murk Goodijk uit Sexbierum. De gebroeders hebben een landbouwbedrijf met melkvee, pootaardappelen en broccoli.

Dankzij de gps-mast is precisielandbouw in optima forma mogelijk, aldus Van Dijk die dealer is van de apparatuur. Met boordcomputers uitgeruste tractoren en landbouwwerktuigen kunnen zonder bestuurder tot op de centimeter nauwkeurig aardappelen poten en broccoli planten. Zonder gps-mast vindt rechtstreeks informatie-uitwisseling plaats tussen trekker en satelliet. Dat is minder nauwkeurig waardoor boeren het vooral gebruiken voor bemesting en het toedienen van bestrijdingsmiddelen. Van Dijk schat dat op dit moment vijftig Friese akkerbouwers gebruik maken van apparatuur voor precisielandbouw.

Bron: Leeuwarder Courant
foto LC/Catrinus van der Veen (gescand)


Sint Annaparochie, 22 februari 2008

Nieuwbouw St. Anne niet in trek

Het loopt nog steeds niet storm voor de nog te bouwen huizen in de wijk Nije Kamers in Sint Annaparochie. Van de 74 koopwoningen die de Almelose projectontwikkelaar Mega-NPB hier heeft gepland, zijn er 21 verkocht. Toch is makelaar Pieter Boskma, die de huizenverkoop regelt, ervan overtuigd dat de huizen van de hand gaan.

Het plan in de Nije Kamers is gewoon te mooi om te mislukken, stelt Boskma. Het gaat om de derde fase van de nieuwbouw in de Nije Kamers, een ruim opgezette wijk aan de noordkant van Sint Annaparochie. In totaal komen er in dit deel van de wijk 86 nieuwe huizen, waarvan er twaalf door de gemeente het Bildt worden uitgegeven. De eerste en tweede fase van Nije Kamers werd gebouwd tussen 1998 en 2003.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Ljouwert, 22 februari 2008

Keet 'Alibi' yn Minnertsgea op Omrop Fryslân

Moandei 25 febrewaris stiet jongereinkeet Alibi yn Minnertsgea sintraal yn De Keet. Yn dizze ôflevering giet it oer in yngripende renovaasje fan dit sammelplak. De jongeren wurde oan it wurd litten oangeande de te nimmen besluten om har honk in nije ympuls te jaan.

Fan 7 jannewaris 2008 ôf stjoert Omrop Fryslân in 8-dielig programma út oer jongereinketen yn Fryslân. It doel fan dizze rige is in oar byld sjen te litten fan it libben yn en om dutsoarte fan honken, keten en karavans. De rige is produseare troch studinten fan de oplieding Kommunikaasje fan de NHL yn Ljouwert.

Bron: www.omropfryslan.nl


Sint Annaparochie, 22 februari 2008

Camera's bij Piter Jelles in Sint Annaparochie

Scholengemeenschap Piter Jelles in Sint Annaparochie plaatst twee bewakingscamera's bij de school. De camera's moeten voorkomen dat er nog langer ramen worden ingegooid in de weekeinden. De camera's komen alleen aan de zuidkant van het gebouw te hangen. Daar is een 'donker' paadje waarover in het weekeinde veel stapjeugd naar huis loopt. Een aantal van deze jongeren vindt het zo nu en dan nodig om er ruiten in te gooien.

Volgens schooldirecteur Menno den Hollander speelt het probleem al twee jaar. De gemeente het Bildt en de school waren tot dusverre echter terughoudend met het treffen van maatregelen.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 20 februari 2008

Gemeente het Bildt zet trend op woningbouwmarkt

Aan de noordkant van St.-Annaparochie worden dit jaar in één keer 57 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om vrijstaande en twee onder één kapwoningen op kavels tussen de 250m2 en 800m2. De prijzen liggen tussen de € 225.000 en € 450.000.

Tegenwoordig worden woningen in plattelandsgemeenten meestal pas gebouwd, als ze op papier verkocht zijn. In de gemeente het Bildt wordt deze trend doorbroken. Het college vindt het namelijk belangrijk dat er doorstroom is op de woningmarkt en heeft er daarom bij de ontwikkelaar op aangedrongen de hele wijk versneld af te bouwen. Inwoners van het Bildt, die deze woningen kopen, kunnen ruimte maken voor anderen, bijvoorbeeld starters. De gemeenteraad komt hiermee tegemoet aan haar huisvestingszorg voor alle doelgroepen. Daarnaast verwacht de gemeente ook kopers van buiten het Bildt.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 20 februari 2008

Mega bouwt in één keer complete Nije Kamers-wijk

Projectontwikkelaar Mega NPB uit Almelo begint over twee maanden met de bouw van 57 woningen in Nije Kamers III en FV in St.-Annaparochie. Het bedrijf bouwt de woningen nog voor ze verkocht zijn. Het Bildt is opgetogen over het plan. Wethouder Haarsma: "It is in bytsje tsjin de stream yn, mar wy hawwe der alle fertrouen yn. Jo moatte ek ris in kear ambysje útstriele."

De Friese woningmarkt is de laatste tijd onderwerp van een stevig debat. De bevolkingsgroei gaat stokken, de bevolking vergrijst en er is nu al woningleegstand. En zullen er in de nabije toekomst spookdorpen ontstaan? Verarmt Noordwest-Fryslan door leegstand en verpaupering? De meningen zijn verdeeld, maar wat het Bildt betreft zijn dit doemscenario's, slechts gestoeld op pessimisme. Geheel tegen de trend in zet projectontwikkelaar Mega NPB uit Almelo binnenkort een volwaardige woonwijk van 57 woningen neer, ten noorden van St.-Annaparochie.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 20 februari 2008

Gemeente subsidieert Ouderenbeleid

De gemeente geeft financiële steun om activiteiten en voorzieningen in onze leefomgeving te organiseren. Subsidie schept mogelijkheden en maakt de Bildtse samenleving een prettige omgeving om in te leven.

De gemeente besteedt jaarlijks ruim € 128.000 aan het ouderenwerk. Het gaat dan om de persoonlijke ontwikkeling en de deelname aan de samenleving van ouderen vanaf 55 jaar.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Papendrecht/Zaandam, 20 februari 2008

Een avond vol ambachtelijke juweeltjes

foto De Telegraaf

Gewoon genieten. Niets meer, niets minder. Een avond vol met ambachtelijk gemaakte juweeltjes, zo omschrijft Margriet Eshuijs haar nieuwe programma The Story Singer Tour. Eshuijs staat donderdag 6 maart met haar band in Theater De Willem in Papendrecht. "Alle liedjes staan als een huis."

Tevreden stelt Eshuijs vast dat veel optredens gedurende deze tour zijn uitverkocht. "Dat doet me goed. Blijkbaar vinden mensen mij nog relevant, ben ik nog urgent, zoals dat heet. Dat doet me goed." Maar Eshuijs weet ook dat dát niet vanzelf komt. ,,Ik speel niet alleen maar in Den Haag of Amsterdam. Ik rijd ook naar de Sint Annaparochie in een klein plaatsje. Dat hoort erbij.’’

Bron: AD.nl Drechtsteden

Lees het hele bericht


Tzummarum, 19 februari 2008

Volop digitale interesse in het lege noordwesten

Willem Tjeerd Heeringa en Jantje Bonnema voor hun uitspanning in Koehool

Stapels foto's lagen te vergaan in het archief van Wietse Leistra uit Tzummarum. Prachtige plaatjes, vond hij, van het boerenleven in Noordwest Friesland. En dus maakte hij een website.

Het imago van Noordwest-Friesland is er tegenwoordig een van leeg en vervallen. Bewoners bewegen er traag in stilstaand water.

Wietse Leistra ("ik bin ymport want berne op it Bildt") koestert het land echter. Honderden bijzondere beelden van de streek en de mensen zitten er in zijn archief.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 19 februari 2008

Kattenvrouwtje zelf in het nauw

foto De Telegraaf

'Kattenvrouwtje' Jacqueline Claus (62) uit Sint Annaparochie heeft vele tientallen katten in haar huis annex kattenopvang onder haar hoede, maar moet als het aan de gemeente Het Bildt ligt snel afscheid nemen van het leeuwendeel van haar grote kattengroep.

Ze verzorgt in haar 'Poezenparadijs' al sinds jaar en dag allerlei katten in nood - op dit moment liefst 62 - die het slecht getroffen hebben in hun leventje, zoals mishandelde en verwaarloosde beestjes.

Bron: De Telegraaf

Lees het hele bericht


Oude Bildtzijl, 18 februari 2008

Oudste lid ijsclub voelt nog de kou van 70 jaar geleden

Achter de tafel in café het Graauwe Paard overziet het bestuur de feestzaal. Van links naar rechts Jan de Vries, Marten Miedema, Reinder van der Meij, voorzitter Gerrit Dijkstra en Jasper Tjepkema . Op de voorgrond oud-bestuurslid Eeltje Tjepkema (95), vader van Jasper Tjepkema.

De IJsclub Oude Bildtzijl bestaat deze maand 150 jaar. Tijd voor een feestje. Het oudste lid, de 95-jarige Eeltje Tjepkema, was zaterdag een van de eregasten.

In de jaren vijftig, zestig en zeventig zat hij in het bestuur van de ijsclub. In totaal zo'n 25 jaar. Hij hield zich vooral bezig met het opsporen en repareren van lekken in de baan, een belangrijke taak. En hij weet het allemaal nog. Bijna elk lek verhielp hij.

Nu is de 95-jarige Eeltje Tjepkema uit Nieuwe Bildtzijl het oudste lid van IJsclub Oude Bildtzijl, de oudste ijsclub van Het Bildt. Zaterdag vierde die zijn 150-jarig jubileum. In Nederland hebben nog geen vijftien ijsclubs deze mijlpaal bereikt. De oudste Friese club is die van Dokkum, opgericht in 1840.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Hoge Noorden/Laurens Aaij (gescand)

Lees verder   >>

Nij Altoenae, 18 februari 2008

Maximaal tien dieren bij kattenvrouw

Jacqueline Claus uit Sint Annaparochie heeft opnieuw problemen met haar buren over haar kattenopvang. Twee buren, waarmee ze al een tijdje in onmin leeft, hebben bij de gemeente het Bildt geklaagd over stankoverlast van Claus' Poezenparadijs bij haar huis aan de Oudebildtdijk 350.

In 2000 ging ze hier wonen, nadat buren in Minnertsga ook al klaagden over de stank van haar opvang. De woningstichting besloot destijds tot een uitzettingsprocedure. Claus vangt momenteel 62 zwerfkatten en mishandelde katten op. Dit waren er ooit 106. In maart 2007 had ze er nog 85 en afgelopen oktober zo'n 70.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht     Omrop Fryslân  Sjoch nei de reportaazje op omrop Fryslân   >>


Oude Bildtzijl, 15 februari 2008

Ouwe-Sylster ijsclub 150 jaar

Foto: FRC/Rynk Bosma (gescand)

Het Bildtse dorp Oude Bildtzijl behoort bepaald niet tot de grootste dorpen in de regio. Maar met het oprichten van een ijsclub liep men samen met Workum en Roordahuizum in 1858 voorop.

Wie echter aan de hand van notulenboeken het reilen en zeilen van de ijsclub in die eerste decennia wil bestuderen zal tevergeefs naar bronnen zoeken. De notulenboeken van de periode 1858-1887 zijn verdwenen waardoor er dertig jaar ontbreekt. Wel is duidelijk dat een zekere T. v.d. Weg veel heeft betekend voor de club. Natuurlijk bevatten de notulen geen spannende verhalen van woeste ijsavonturen. Veeleer geven de boeken een beeld van hoe de financiën er bij staan. Het jaar 1923 geldt als een dieptepunt in de clubhistorie met een tekort van 940 gulden. In 1930 geeft het kasboek al weer een positief saldo van 88 gulden.

Bron: Franeker Courant

Lees verder   >>            Omrop Fryslân  Harkje nei de reportaazje fan omrop Fryslân   >>            Omrop Fryslân  Sjoch nei it fragmint oer de iisklub (omrop Fryslân)   >>

Leeuwarden, 15 februari 2008

Survivaltips voor burgemeesters

Zelf werd ze ruim een jaar geleden ontslagen als burgemeester van het Noord-Hollandse Wieringen. Nu heeft Titia Lont, afkomstig uit Sint Jacobiparochie, een boek geschreven. Daarin staan adviezen hoe als nieuwe burgemeester de eerste honderd dagen te overleven.

Koop je onderbroeken niet meer bij de plaatselijke winkel. Ga zwemmen in het zwembad van de buurgemeente. Nog een 'survivaltip'? Trek altijd extra tijd uit voor het boodschappen doen.

Aan het woord is Titia Lont, oud-burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Wieringen en afkomstig uit Sint Jacobiparochie. Lont (44) werd in 2006 ontslagen in Wieringen en heeft nu samen met Liane Pielanen (39), gemeentesecretaris in Baarn, een boek geschreven met tips voor beginnende burgemeesters. In 'Nieuwe burgemeesters op weg' staan adviezen voor het solliciteren en de eerste honderd dagen 'regeren'.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 15 februari 2008

Rebound Boogie Bent met beelddichter Sytse Jansma

Zondag 2 maart een muzikaal omlijst feestje in de Doopsgezinde kerk van St. Annaparochie, 15.30 uur Entree € 7,50- , t/m 12 jaar € 3,50.

In 2006 maakte de Rebound Boogie Bent (Hein Jaap Hilarides, Hendrik Elings, Johan Kramer) met hun Bildtstalige liedjes een "Klaine Kerktocht" langs een aantal Friese kerken. Diverse bekende Friese dichters, historici en muzikanten gingen mee op tournee. Dit jaar heeft de Rebound Boogie Bent een nieuw project. Ze hebben de muziek geschreven op een aantal gedichten van Sytse Jansma. Van deze Friestalige gedichten op muziek komt in maart 2008 de dvd "Wa`t tate seit moat ek whisky sizze" uit. Sytse Jansma is tevens filmmaker en heeft op zijn gedichten films en animaties gemaakt die op de dvd te zien zijn.

Het optreden in St. Annaparochie is een weergave van de dvd, afgewisseld met het eigen repertoire van de Rebound Boogie Bent. Een prachtig, sfeervol optreden waar muziek, beeld en verhalende poëzie op unieke wijze samensmelten. Daarnaast zal Hein Jaap Hilarides, de liedjesschrijver van de Rebound Boogie Bent, zijn debuutroman "Joppe" presenteren. Deze friestalige roman is een droog-komische weergave van het ambtenarenleven in een Friese gemeente, met als climax de liefde tussen Joppe, een milieu-ambtenaar en Terpsi, een politieke vluchtelinge uit Afrika.

Bron: www.reboundboogiebent.nl


Sint Jacobiparochie, 14 februari 2008

Golven overspoelen de zeedijk

De komende weken wordt de zeedijk bij Sint Jacobiparochie dagenlang overspoeld met water. Rijkswaterstaat wil met de proef de sterkte van de grasmat onderzoeken. De testen worden in vier proefvakken gehouden. Die proefvakken worden elk op een andere wijze door Wetterskip Fryslân beheerd.

De proef is een vervolg van een vorg jaar bij Delfzijl gehouden proef. In Groningen ging het om een pure kleidijk. In Friesland is de zeedijk opgebouwd uit een zandlichaam met daaroverheen een kleilaag.

De proef duurt per proefvak een week. In die tijd wordt dagelijks gedurende zes uur vele duizenden liters water over de grasmat op het binnenbeloop uitgestort. Na verloop van tijd wordt opgetreden schade aan de grasmat gefotografeerd en gemeten.

Bron: Leeuwarder Courant

Bekijk video Bekijk video   >>

Sint Jacobiparochie, 14 februari 2008

Poters gaan de weg op

Akkerbouwer Gerlof Rienks uit Sint Jacobiparochie laadt 27 ton pootgoed van het ras Desiree in de vrachtwagen van Ronny Nouws. De pootaardappelen gaan op reis naar de maatschap Herweij in het Zeeuwse Biervliet.

Het afgelopen jaar hebben Rienks en zijn broer Jan zeventig hectare pootgoed geoogst. De opbrengst van veertig hectare gaat de vrije markt op, deels naar Zuid-Nederland, deels naar het buitenland. De rest is onder contract geteelt en wordt door handelshuizen afgenomen.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Noordoost/Alex de Haan (gescand)


Den Haag, 13 februari 2008

Bouwbeschikking complex Sint Anne terecht

Het College bouw zorgvoorzieningen in Utrecht heeft terecht een beschikking afgegeven voor de bouw van een zorgcomplex in het centrum van Sint Annaparochie. Dat heeft de Raad van State in Den Haag vandaag bepaald.

Volgens het college, dat de minister adviseert over zorgplannen en hier ook over beslist, is er voldoende parkeerruimte, valt de geluidsoverlast mee, past het complex prima op de plek en is het goed bereikbaar. De Raad van State vindt dit nu ook. Een groep ondernemers is tegen het plan.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Alex de Haan (gescand)

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 13 februari 2008

Inloopavond over werk aan bruggen in het Bildt

De Noordelijke Elfstedenvaarroute - van Berlikum via Bartlehiem en Aldtsjerk naar Leeuwarden - wordt de komende jaren bevaarbaar gemaakt. Als eerste worden acht bruggen in het Bildt en Leeuwarderadeel aangepakt. Op 18 februari wordt van 17.00 tot 19.30 uur in het Dorpshuis Ons Huis in Sint Annaparochie een inloopavond gehouden, waar u zich kunt laten informeren over de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden zijn de bruggen voor alle verkeer gestremd. In de periode van april tot mei zal dit de meeste overlast met zich mee brengen en gaan de omleidingen via de provinciale bruggen N393 bij Vrouwbuurstermolen en N383 bij de Blikvaart (Hemmemaweg). Op het moment dat het werk aan de brug N393 bij Vrouwbuurstermolen start op 8 mei, zijn de brug bij de molen van Vrouwenbuurstermolen en die aan de Langhuisterweg weer klaar. Het autoverkeer wordt dan via Vrouwenbuurstermolen omgeleid. Deze brug is niet geschikt voor zwaar verkeer. Het vrachtverkeer wordt dan omgeleid via Leeuwarden en Marssum.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 13 februari 2008

Twee nieuwe raadsleden

In verband met het tussentijds aftreden van raadsleden, zijn in de afgelopen tijd twee nieuwe raadsleden aangetreden.

Vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd heeft dhr. J.Hilarides te St.-Jacobiparochie gemeend zijn raadslidmaatschap te moeten beëindigen. Hij is binnen de VVD-fractie in de raad opgevolgd door dhr. W.K. Postma te Vrouwenparochie. Dhr. Postma was ook al raadslid in de vorige raadsperiode van maart 2002 - maart 2006.

Mevr. P.Zoodsma te Minnertsga is tussentijds afgetreden omdat zij de nodige moeite had om het raadslidmaatschap met haar werk e.d. te combineren. Zij is in de PvdA-fractie opgevolgd door mevr. H. Blaak te St.-Jacobiparochie. Zij heeft in het verleden reeds de nodige ervaring opgedaan als burgerlid van een vaste adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders. Bij haar aantreden heeft mevr. Blaak aangegeven dat zij zich in elk geval ook wil inzetten voor de burgerparticipatie: het meer en beter betrekken van de burgers bij het gemeentelijk bestuurlijk reilen en zeilen.

Bron: www.hetbildt.nl


Sint Jacobiparochie, 12 februari 2008

Stormvloedje spelen voor betere dijk

De zeespiegel stijgt en de stormen worden ruiger. Grotere kans dat er af en toe golven over de Waddendijk slaan. Sinds gisteren wordt nabij de Westhoek beproefd hoeveel kwaad dat kan.

Februari hoort volgens meteorologen bij het stormseizoen, waarin dijkbewakers soms in het holst van de nacht naar buiten moeten om te zien of de zeewering de brullende golven wel de baas kan blijven. Maar gisteren was het tussen Westhoek en Zwarte Haan eerder voorjaar: bijna windstil bij een stralende zon.

"Hjir is hjoed wol te wezen", vindt Nico Veenstra, een van de vier technici die hier in opdracht van het rijk vier weken lang de effecten van een lichte overstroming bestuderen. Het enige rumoer langs de dijk komt van een pomp die water uit de dijksloot omhoog pompt naar een geel gevaarte op de kruin.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Minnertsga, 12 februari 2008

Vrachtwagenchauffeur buiten bewustzijn na val

De politie heeft maandagmiddag hulp verleend bij een ongeval, waarbij een 66-jarige vrachtwagenchauffeur uit Swifterbant letsel opliep. De man kwam waarschijnlijk ten val terwijl hij het dekkleed van zijn vrachtwagen vastmaakte. Door deze val raakte hij buiten bewustzijn.

Behalve een ambulance kwam ook de traumaheli ter plaatse. Het slachtoffer werd door het Mobile Medisch Team gestabiliseerd, waarna de man per ambulance naar het MCL werd overgebracht.

Bron: www.transport-online.nl


Minnertsga, 11 februari 2008

Station Minnertsga

1930

Aan de noordrand van Minnertsga, op de plek waar vroeger het emplacement lag staat nog steeds het stationsgebouw. Aan de Stasjonsstrjitte, en dus makkelijk terug te vinden. Het station, gelegen aan de lijn Stiens - Harlingen is geopend op 2 december 1902. Het heeft tot december 1940 dienst gedaan. Het was van het type NFLS halte 1e klasse, een langwerpig station met puntgevel aan de perronzijde. Het bevatte een woning en lokalen voor de stationsdienst.

Tegenwoordig wordt het station gebruikt door de firma Holwerda, dat het gebouw ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten behoorlijk heeft laten verbouwen. Pallets, containers en ondefinieerbare apparaten staan nu her en der verspreid op het voorplein van het station. Geen tijd meer voor mijmeringen over het spoorverleden dus, hier moet nu gewoon weer hard gewerkt worden!

Bron: www.stationsweb.nl en www.spoorzoeker.nu

Meer foto's


St.-Annaparochie, 7 februari 2008

Gemeente zoekt leden voor WMO-adviesraad

De gemeente zoekt leden voor de nieuw in te stellen WMO-Adviesraad. Taak van de leden is om binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een brug kunnen slaan tussen de inwoners, de maatschappelijke organisaties en de gemeente. De WMO-Adviesraad geeft het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning bij de invulling van het gemeentelijke WMO-beleid.

De leden zullen meedenken, praten en adviseren over onder andere de volgende onderwerpen: bevorderen van leefbaarheid in de dorpen, ondersteuning van jeugd met opgroeien en opvoeden, zelfstandig functioneren van mensen met een beprking of chronisch zieken en geven van voorzieningen aan mensen met een beperking. De WMO-Adviesraad bestaat uit maximaal 10 leden.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Ouwe-Syl, 6 februari 2008

'Explosieven Ouwe-Syl niet uit Gladio-depot'

De explosieven die in 1992 in een boerderijschuur bij Oudebildtzijl zijn aangetroffen, zijn waarschijnlijk niet van de geheime overheidsdienst Gladio. Dit heeft het ministerie van Algemene Zaken geantwoord op vragen van kamerleden Fred Teeven (VVD) en Krista van Velzen (SP). Er komt geen nieuw onderzoek naar de wapenvondst.

Teeven, destijds als officier van justitie betrokken bij de zaak, dacht dat er een verband was tussen de bij Ouwe-Syl gevonden wapens en Gladio. Gladio was een geheime organisatie die in de Koude Oorlog was opgericht. De dienst gebruikte tientallen depots om Wapentuig en munitie op te slaan. Op 7 december 1992 deed de politie een inval in een schuur bij Ouwe-Syl. Daar trof men handgranaten, ontstekingsmechanismen, drugs en bijna 100 kilo semtex aan. Teeven denkt dat die vondst gelieerd is aan de zogenaamde Deltagroep, een bende met beruchte Amsterdamse criminelen als Mink K. en Etienne U.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder   >>

Sint Annaparochie, 6 februari 2008

Kantoor van HZPC met zonnepanelen in de tuin langs de A7 te Joure. foto: Meindert van Dijk

HZPC heeft oogje op Afrika

Voor het eerst worden in ontwikkelingslanden meer aardappelen geteeld dan in de ontwikkelde wereld. Dat opent hele nieuwe mogelijkheden voor het Nederlandse pootgoed. Dit voorspelde directeur Gerard Backx gisteren op de Bedrijfseconomische dag van het handelshuis HZPC in Sint Annaparochie.

De directeur voorziet goede tijden voor de noordelijke pootgoedtelers. Ze zijn sterk in het creëren van groeikracht in hun zaaigoed, zeker in vergelijking met het lokale pootgoed in ontwikkelingslanden. Een probleem is wel, dat boeren er niet zwaar tillen aan licentierechten en rustig doortelen met ooit aangekochte poters. Daar moet tegen gestreden worden.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Froubuurt, 5 februari 2008

Dugout in brand gestoken

Zaterdag 26 januari was het weer oudpapierdag bij C.V.O. Er waren weer flink wat kilo's, dus ook euro's opgehaald. Maar dit verdiende geld was voordat men het in handen kreeg al weer uitgegeven. Wat was het geval, een aantal jeugdleden van de vereniging houdt van een vuurtje. Wat is er nu leuker dan het in de fik steken van de dugouts van je eigen club, aldus het bestuur van v.v. C.V.O.

Maar gelukkig heeft in Froubuurt ook "het veld ogen", oftewel, de daders waren gezien. De daders kregen de kans om het voor zondag 3 februari zelf te regelen met het bestuur, zo niet, dan zou aangifte gedaan worden bij de politie. Hoe het afgelopen is is niet bekend.

Bron: www.Froubuurt.nl


Joure, 5 februari 2008

Meijer kiest voor Dotec Tilhulpen in nieuwe productielijn

Dotec-Tilhulpen BV uit Joure heeft voor Meijer Special Equipment uit St. Jacobiparochie twee tilhulpen ontwikkeld en gebouwd, die worden ingezet bij de productie van 'reachforks'. De reachfork is een innovatief product van Meijer Special Equipment, ontwikkeld om de efficiëntie in de goederenhandling te verhogen.

Door een gewone vorm van een heftruck te voorzien van een hydraulisch bediend, telescopisch uitschuifbaar gedeelte, kunnen vrachtwagens aan één zijde geladen en gelost worden. De verlengde vork is voorts van nut bij grote palletafmetingen; ook kan de ruimte in het magazijn doelmatiger worden gebruikt door stellingen tegen elkaar aan te schuiven en zo een gangpad uit te sparen.

Bron: TechniShow Online

Lees het hele bericht


Sint Anne, 5 februari 2008

Gemeenten helje bannen oan

In ûndersyksburo besjocht welke gemeentelike tsjinsten de Middelseegemeenten noch gearfoegje kinne. Fan 't hjerst moat dúdlik wêze wêr de gearwurking tusken It Bildt. Menameradiel, Ljouwerteradiel en Ferwerderadiel noch fierder yntinsivearre wurde kin.

Troch de 4 amtlike organisaasjes wêr mooglik gear te foegjen, hat de Middelseegearwurking wol de foardielen fan skaalfergrutting, mar kinne de gemeenten dochs selsstannich bliuwe.

No ha gemeenten in mienskiplike persoanielsorganisaasje, ien buro foar handhaving en der ynkeap wurdt sintraal dien.

Bron: Omrop Fryslân


St. Annaparochie, 5 februari 2008

Kosten bij telen pootgoed zijn onnodig hoog

De kostprijs van de telers van pootgoed kan in veel gevallen sterk worden verlaagd. Dat blijkt uit onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) dat is verricht in opdracht van aardappelhandelshuis HZPC uit Joure. Het rapport is vandaag gepresenteerd aan de telers in St. Annaparochie. Vooral op de kosten voor grond, mechanisatie en arbeid kan nog fors worden bespaard.

Uit het onderzoek blijkt dat veel pootgoedtelers onvoldoende zicht hebben in de kosten die ze maken voor de teelt van pootaardappelen. Jaarlijks kunnen de akkerbouwers met pootgoed enkele duizenden euro’s verdienen door meer aandacht te besteden aan grond, mechanisatie en arbeid. Dat is vooral bij middelgrote en kleine bedrijven het geval.

Bron: Friesch Dagblad

Lees het hele bericht


Berlikum, 3 februari 2008

Aanhouding voor mishandeling

De politie heeft zondagochtend vroeg een 23-jarige inwoner van Minnertsga aangehouden. De man had zonder enige aanleiding een karateklap uitgedeeld tegen het hoofd, met daarop een helm, van een 20-jarige bromfietser uit Sint Annaparochie.

De inwoner van Sint Annaparochie reed toevallig op dat tijdstip langs het Hemmemaplein. Op weg naar het bureau bekende de man de mishandeling.

Bron: www.politie.nl


St.-Annaparochie, 31 januari 2008

Bildts college tegen nieuwe zoutwinning

Frisia, Harlingen

Het college van de gemeente het Bildt heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) in een brief gemeld dat zij geen zoutwinning op het Bildt wil. Esco - Frisia Zout bv heeft kort geleden een vergunning voor zoutwinning in Noordwest Friesland aangevraagd bij EZ. De gemeente heeft formeel gezien geen rol in de vergunningverlening, maar wil via de brief aan het ministerie aandacht vragen voor het weren van de zoutwinning.

De gemeente vindt nieuwe zoutwinning op het vasteland onaanvaardbaar. Zij verwacht bijvoorbeeld bodemdaling, verstoring van de waterhuishouding en kans op verzilting. De gemeente het Bildt is onder andere tegen door de schaalgrootte van het voorgestelde nieuwe wingebied. De aanvraag van Esco - Frisia Zout bv betreft vrijwel de volledige oppervlakte van het grondgebied van het Bildt. Daarmee is dit gebied overigens vele malen groter dan het bestaande wingebied, zogenaamd Barradeel. Toekomstige schadelijke gevolgen door zoutwinning zouden dan ook betrekking hebben op bijna het volledige grondgebied van het Bildt.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 31 januari 2008

Gemeente het Bildt krijgt goedkeuring Raad van State

De gemeenteraad van de gemeente het Bildt heeft juist gehandeld toen zij ongeveer twee jaar geleden besloot het middelste deel van de Wassenaarstraat in St.- Annaparochie af te sluiten. Zes ondernemers zijn in beroep gegaan tegen dit besluit, maar het hoogste rechtsorgaan oordeelt nu dat de gemeente juist heeft gehandeld. Eerder kwam de Rechtbank Leeuwarden met hetzelfde oordeel.

De gemeente het Bildt is bezig met de herinrichting van het gehele centrum van St.-Annaparochie. De gemeente werkt aan een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van het gebied. Het middendeel van de Wassenaarstraat maakt onderdeel uit van dat gebied. De gemeente is blij met het oordeel van de Raad van State.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Minnertsga, 25 januari 2008

Man met metseltroffel op hoofd gemept

Een inwoner van Minnertsga (33) mepte op 24 juli vorig jaar een mede-inzittende van een auto met een metseltroffel op het hoofd. Poging tot zware mishandeling luidde het misdrijf waarvoor hij vrijdag bij verstek tot zestig uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf werd veroordeeld. De politierechter vonniste conform de eis van officier van justitie.

De mannen waren op pad naar een metselklus. Het slachtoffer bezwaarde zich over de joint die de verdachte rookte. Het gerezen conflict was voor de twee reden om de bestuurder te vragen te stoppen. Nadat ze waren uitgestapt, gingen ze op de vuist. Terug in de auto laaiden de vijandelijkheden na enkele minuten alweer op. De aangever verklaarde dat hij van achteren met de metseltroffel was geslagen.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 25 januari 2008

Minder blik op huwelijksfoto's Sint Anne

Huwelijksfoto's genomen voor het gemeentehuis van het Bildt in Sint Annaparochie mogen er best wat minder blikkerig uitzien. Dat is representatiever en vriendelijker. Er staan momenteel te veel geparkeerde auto's voor het gemeentehuis. Die moeten daar weg, zo stelden de meeste fracties gisteravond tijdens de raadsvergadering.

Mogelijk kunnen er aan de achterkant van het binnenkort te renoveren park achter het gemeentehuis parkeerplaatsen bij komen. Dit is aan Plaatselijk Belang en aan de omwonenden, die hun zegje de komende tijd nog uitgebreid mogen doen. De parkeerplekken, waarschijnlijk een twintigtal, kunnen ook aan de westkant van het park komen, aan de Beuckelaerstraat.

Bron: Leeuwarder Courant


St.-Annaparochie, 24 januari 2008

GO-4 Action biedt jongeren kennismaking met sport

Meer jongeren in beweging brengen. Op een manier die jongeren boeit. Dat is wat breedtesportproject GO-4 Sport (van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel) wil bereiken. Onder de naam GO-4 Action biedt GO-4 Sport je in de maanden april, mei en juni 2008 weer de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende takken van sport. Je krijgt de gelegenheid om een keuze te maken uit verschillende sportcursussen.

Je mag de sport dan 'uitproberen', alleen of samen met een vriend(in). Elke kennismakingscursus bestaat uit één of meerdere trainingen en vindt plaats buiten schooltijd. Als je tussen de 12 en 19 jaar bent, kun je mee doen. Er wordt op dit moment een brochure samengesteld waarin al deze sportcursussen staan omschreven. In dit boekje staan alle deelnemende verenigingen en organisaties met een korte omschrijving van de sport.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Heerenveen, 23 januari 2008

Zeil beschermt grasmat Abe Lenstra Stadion

Ongeveer 25 vrijwilligers en medewerkers van sc Heerenveen en personeel van bouwbedrijf Van Wijnen hebben dinsdagavond de grasmat van het Abe Lenstra Stadion met zeil bedekt. Er was ongeveer tienduizend vierkante meter zeil nodig om het veld volledig af te dekken. Het zeildoeken moet het veld beschermen tegen neerslag.

De club hoopt op die manier dat het veld vanavond, als Heerenveen het tegen VVV-Venlo opneemt, redelijk bespeelbaar is. De Lange Plastic Linings B.V. uit Sint Annaparochie heeft speciaal voor Heerenveen van maandag op dinsdag het plastic geproduceerd dat gebruikt is om het veld af te dekken.

Bron: www.sc-heerenveen.nl

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 22 januari 2008

Taaltasje 'lytse protter' bij geboorteaangifte

Vanaf maandag 21 januari ontvangt u een taaltasje als u een geboorte aangeeft. Ook wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen over meertaligheid. Het zijn vijf vlot te beantwoorden vragen. Het taaltasje en het onderzoek zijn een initiatief van de provincie Fryslân. De provincie Fryslân heeft sinds 2007 geld beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat ouders goede voorlichting krijgen over de voordelen van meertalig opvoeden.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat kinderen gemakkelijk meer talen kunnen leren. Dit is goed voor de sociale, intellectuele en taalontwikkeling van het kind. Vooral bij gemengdtalige stellen wordt er steeds vaker voor gekozen om alleen Nederlands met het kind te praten. Het gebruiken van de Friese taal en de streektalen loopt daardoor terug. Het taaltasje wil op een speelse manier de ouders informeren over de voordelen van meertaligheid.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 22 januari 2008

Een Spaans hapje uit Sint Anne

Productie van de Sweet bite, de tapas waar het allemaal mee begon voor De Molkerei.

Tapas maken van geitenkaas, Els en Jaap Hartog van De Molkerei begonnen er zeven jaar geleden mee met twee man en een geit. Nu zitten ze nu in een gloednieuw pand, en hebben ze in drukke tijden zeventig uitzendkrachten aan het werk.

Het ruikt zuur in de productiehal van geitenkaasmakerij De Molkerei in Sint Annaparochie, maar ook een beetje zoet. En naar knoflook, "'s Ochtends vroeg is dat soms wel wat te veel van het goede", vertelt Els Hartog. Op haar hoofd een haarnetje, haar voeten gestoken in witte klompen. Of de bezoeker even het register wil tekenen? Het heeft allemaal te maken met voorschriften. "Het bedrijf is enorm gegroeid, daar hoort dit allemaal bij."

Bron: Leeuwarder Courant
Foto LC/Catrinus van der Veen

Lees verder   >>

Leeuwarden, 21 januari 2008

Rombertus van Uylenburgh

Ossekop nr. 11 in Leeuwarden, geboortehuis van Saskia van Uylenburgh. Het pand is nu het kantoor van de advocaten Hans Anker en Willem Anker.

Rombertus van Uylenburgh of Rombout van Uylenborgh (Bergum, 1554(?) - Leeuwarden, 4 juni 1624) is vooral bekend als de vader van Saskia van Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt. Rombertus was getrouwd met Siuckien Ulckedr Aessinga (of Sjoukje Osinga) en had waarschijnlijk drie zonen en vier dochters: (Jeltje, Romke, Ulke, Antje, Tietje, Edzert, Hiskje en Saakje?). Rombertus behoorde tot de oprichters van de Universiteit van Franeker in 1585. Zijn broer (?) Gerrit, die als doopsgezinde naar Polen was uitgeweken en in Krakow koninklijke meubelmaker werd, was de vader van de kunsthandelaar Hendrick van Uylenburgh.

Tot 1591 was Uylenburgh landsadvocaat, maar werd gedwongen - vanwege vermenging van functies - die post op te geven. In zijn verdere rechtscarrière bracht hij het tot raadsheer aan het Hof van Friesland. In 1595 kocht hij een huis op de Ossekop, waar Saskia werd geboren. Tegenwoordig is het pand in gebruik bij de advocaten Wim en Hans Anker. Van Uylenburgh bezat twee boerderijen, een in Rijperkerk, de andere in Gaasterland. Twee zonen werden advocaat, een schoonzoon was de Poolse professor in de theologie Johannes Maccovius, de ander Gerrit van Loo, gemeentesecretaris in Het Bildt.

Bron: www.leeuwarden.nu

Lees het hele bericht


St. Annaparochie, 21 januari 2008

Gedichtendag in bibliotheek St. Anna

De laatste donderdag in januari staat al enkele jaren bekend als Landelijke Gedichtendag. De landelijke gedichtendag kent een thema, en dit jaar is dat "Dingen in de Poëzie". De bibliotheek van St.Anna doet ook elk jaar mee aan deze gedichtendag in de vorm van de Bildtse Gedichtenavond. Bij deze avond wordt niet vastgehouden aan het thema, maar dragen mensen gedichten, bestaand of zelfgemaakt, voor in het Bildts, Fries of Nederlands. Tussen de voordrachten door kunt u deze avond genieten van trekzakmuziek.

De bibliotheek roept u hierbij op om uw favoriete gedicht voor te dragen op donderdagavond 31 januari in MFC "Ons Huis" te St.Annaparochie. U kunt zich aanmelden bij de bibliotheek van St.Anna, tel. 0518-401771 of via email: obsintannaparochie@bnwf.nl. Ook als u de titel van uw gedicht nog niet weet, geef dan alvast uw belangstelling door. Wilt u niet voordragen, maar wel de avond bijwonen? U bent van harte welkom, de avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Bron: www.bibliotheek.nl/hetbildt


Sint Annaparochie, 19 januari 2008

Brandje verraadt hennepkwekers

Een brandje bracht de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag op het spoor van een hennepkwekerij in Sint Annaparochie.

Even voor vier uur 's nachts kregen agenten een melding dat er een schroeilucht hing in de Burgemeester Albardastraat. In een woning van een 34-jarige dorpsbewoner was een brandje geweest, maar dat had hij samen met een 32-jarige Leeuwarder al geblust.

De agenten ontdekten op de zolder tweehonderd hennepplantjes. De mannen zijn gearresteerd en worden verhoord. De kweekapparatuur en de plantjes zijn zaterdag vernietigd.

Bron: Leeuwarder Courant


Vrouwenparochie, 18 januari 2008

Voorzichtige start Elfstedenvaarroute

Het is moeilijk een deel van de elfstedenroute toegankelijk te maken voor watersporters. Dit ondervindt Jaap Keizer van het project noordelijke elfstedenvaarroute. Vandaag begint het werk.

Met een bootje door de Blikfaart, de Súdhoekster Faart, de Ouwe Rij, Leister Faart, Finkumerfeart, Murk en Bonkefeart. Het gaat echt gebeuren in 2010. Dan moet de noordelijke elfstedenvaarroute klaar zijn. Schattingen beloven jaarlijks 7000 tot 9000 passerende bootjes, met gasten die gezamenlijk €1,8 miljoen uitgeven en zo 33 mensen in het gebied aan werk helpen.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Vrouwbuurtstermolen, 18 januari 2008

Zelfde dag, zelfde plek, 45 jaar later en 30 graden verschil

Opwarming van de aarde of niet, feit is dat de huidige weersomstandigheden in het geheel niet te vergelijken zijn met die van 45 jaar geleden. Toen, op 18 januari 1963, werd de twaalfde Elfstedentocht verreden. Reinier Paping won. De wedstrijd werd voor de meeste deelnemers echter een helse tocht. Slechts één op de honderd schaatsers haalde de finish. Op de foto, genomen in Vrouwbuurtstermolen, lijken Jeen van den Berg en anderen het niet al te zwaar te hebben. Toch stormde het die dag flink en in het donker vroor het op veel plaatsen 20 graden. Vandaag waait het matig en is het overdag maar liefst 10 graden boven nul. Vannacht wordt het niet veel kouder.

Bron: Leeuwarder Courant
foto: LC/Siep van Lingen


Vrouwenparochie, 17 januari 2008

Officiële start van de werkzaamheden aan Noordelijke Elfstedenvaarroute

De voorbereidingen voor het ophogen van de bruggen langs de Noordelijke Elfstedenvaarroute, onderdeel van het Friese Merenproject, zijn in volle gang. Voordat de eerste brug bij de molen van Vrouwenparochie aangepakt wordt, bekrachtigt de stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute op 18 januari om 11.30 uur bij deze molen haar samenwerking. Tegelijkertijd wordt de aannemer die het werk gaat uitvoeren, bekend gemaakt.

Tegen een echte Elfstedentocht kan niets op. Maar wanneer ook het noordelijke deel van de route bevaarbaar is, kunnen pleziervaarders de hele Elfstedentocht ook met de boot maken. En dat komt misschien wel het dichtste in de buurt bij de beleving van een tocht op de schaats. In ieder geval leren zowel inwoners als toeristen de rust, ruimte en cultuur van Noord-Fryslân op een nieuwe manier kennen.

Bron: www.friesemeren.nl

Lees het hele bericht


St. Annaparochie, 16 januari 2008

Faber Audiovisueel doet flinke investering

Faber Audiovisueel met vestigingen in St. Annaparochie en Weesp heeft 2007 afgesloten met een grote investering in 240 m2 Mitsubishi OD10 LED videoschermen. Hiermee behoort Faber naar eigen zeggen tot één van de grootste aanbieders van LED schermen op de Europese markt.

In totaal beschikt Faber straks over 192 AVL OD10 modules met 6 processoren, zodat er 6 videoschermen aangestuurd kunnen worden. Het systeem is modulair, waardoor verschillende configuraties gemaakt kunnen worden vanaf 11 tot maar liefst 100m2. Het systeem heeft een resolutie van 10mm en 5000 Nits brightness en geldt op dit moment als de Rolls Royce onder de outdoor LED videoschermen. De schermen zullen o.a. worden ingezet bij Formule 1, DTM, Red Bull Airrace, Audi FIS Ski-wedstrijden, Euro 2008, concerten en diverse andere evenementen.

Bron: www.highprofile.nl

Lees het hele bericht


Nijmegen, 16 januari 2008

Student debuteert in Nature na stage in VS

Klaas Schotanus werkt in het laboratorium aan zijn onderzoek

Een student moleculaire levenswetenschappen deed tijdens zijn stage aan Princeton University mee aan een onderzoek dat vorige week een publicatie in Nature waard bleek. Zijn bijdrage in het lab was belangrijk genoeg om hem op de auteurslijst te zetten. Een bijzonder debuut. 'Toen de groep op congres moest, heb ik het afgemaakt', vertelt Schotanus, afkomstig uit Minnertsga in Friesland. 'Ik heb gekeken of de volgorde van het DNA veranderde nadat we veranderd RNA in de cel hadden gebracht. Dat bleek zo te zijn. En daardoor had ik mijn eerste publicatie, en nog wel in Nature!'

Klaas Schotanus is zesdejaars Moleculaire levenswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn stage bij evolutionaire microbiologie kwam hij in de ban van ciliaten, eencelligen. Een voorbeeld van een ciliaat is het pantoffeldiertje. Ze zijn geliefd als modelsysteem voor genetisch onderzoek omdat ze - net als de mens - een kern in hun cel hebben. Sterker nog: ze hebben er twee, een grote en een kleine. In de kleine kern wordt het genetisch materiaal bewaard - zeg maar een archiefkopie, het erfelijk materiaal in de grote kern is de werkkopie die wordt afgelezen en later vertaald in eiwitten.

Bron: www.nieuwsbank.nl

Lees het hele bericht


St.-Annaparochie, 16 januari 2008

Onvrede over dicht Ons Huis

De gemeente gaat op korte termijn overleggen met Ons Huis om er voor te zorgen dat het dorpscentrum tijdens de komende jaarwisseling weer open is. Afgelopen oudejaarsnacht waren zowel Ons Huis - vanwege een te kwetsbare vloer - als het café dicht. Met name de Bildtse jongeren zijn hiertegen in het geweer gekomen.

Een grote groep jongeren en feestvierders dromde in de oudejaarsnacht samen op het plein voor het gemeentehuis. Onder andere georganiseerd via de websites Hyves en Partyflock kwamen ze daar hun ongenoegen uiten over het feit dat er geen enkele gelegenheid in St.-Annaparochie open was waar men het nieuwe jaar kon inluiden. Voor velen was dit een grote teleurstelling.

Bron: De Bildtse Post

Lees verder   >>

Heerenveen, 15 januari 2008

Videoschermen langs veld Heerenveen

Na Ajax en Feijenoord vervangt nu ook SC Heerenveen de reclameboarding langs het veld door led-videoschermen. De club huurt het systeem vijf jaar lang van Faber Audiovisueel in Sint Annaparochie. Eigenaar Cees-Jan Faber investeerde er ruim €2 miljoen in.

De digitale schermen bieden nieuwe commerciële mogelijkheden: ..Ze zijn veel flexibeler dan het rolbandsysteem, waar de naam van de sponsor volgens vast stramien verschijnt. Je kunt bijvoorbeeld bij een goal of een hoekschop met 1 druk op de knop de naam van hoofdsponsor Univé overal te voorschijn toveren.''

De introductie is bij de start van het nieuwe seizoen in augustus. Als er geen thuiswedstrijden zijn, verhuurt Faber het demontabele systeem aan evenementen.

Bron: Leeuwarder Courant


St.-Annaparochie, 14 januari 2008

Nieuw whoZnext team op Piter Jelles College

foto: gem. het Bildt

Sinds kort is op het Piter Jelles College in St. Annaparochie een nieuw whoZnext team actief. Een whoZnext team is een team bestaande uit vijf tot acht jongeren die zelfstandig en met een eigen budget een sportieve activiteit bedenken en uitvoeren. Dit gebeurt onder begeleiding van een whoZnext coach. Om de jongeren een eind op weg te helpen, volgen de jongeren een starttraining.

Vlak voor de kerstvakantie vond een starttraining plaats voor het nieuwe team op het Piter Jelles College, genaamd STC Sports. Tijdens de starttraining heeft STC Sports een plan van aanpak voor een sportieve activiteit uitgewerkt. Met behulp van de website www.whoznext.nl zijn onderwerpen als de doelgroep, locatie, promotie, sponsoring en financiën stap voor stap uitgewerkt en is een compleet plan van aanpak ontstaan. Het idee van STC Sports is om in het voorjaar een sportdag op het Piter Jelles College te organiseren. Leerlingen kunnen tijdens de sportdag kiezen uit voetbal, handbal, badminton en survival.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


St. Jacobiparochie, 13 januari 2008

Veel deelnemers bij Bildtstarrun in Sint Jabik

Zaterdag 12 januari organiseerde de SV Friesland in het kader van het jaar van de eerappel de Bildtstarrun in Sint Jabik. Deze datum is gekozen omdat er een voetbalstop is en de hardlopers de beschikking hebben over de doucheruimten van de Voetbal-Kaartsvereniging in dit Bildtse dorp waar ook de SV Friesland haar zetel heeft.

De route was uitgezet vanuit Sint Jacob naar Mooie Paal, Wier, Berlikum, Menaldum, terug naar Berlikum en via de koudeweg terug naar de finish in de geert veenhuizenstraat in sint jacob.Heel veel vrijwilligers waren beschikbaar voor het verkeersregelen , verzorging, uitslag noteren en secretariaat. Dank zij de sponsering van Douwes Fruithal in Sint Annaparochie kon de organisatie iedere deelnemer en vrijwilligers een zakje Bildtstar aardappels meegeven nadat ze finish waren gepasseerd.

Bron: www.radionof.nl

Lees het hele bericht


Hilversum, 11 januari 2008

1929 - Eén van de strengste winters van de eeuw

K. Leemburg passeert Woudsend in de door hem gewonnen Elfstedentocht van 1929

De barre winter van 1929 werd ingeleid door drie zware stormen in november 1928. De wind was zo hard, dat de trein uit Utrecht zelfs de spoorbrug bij Gorkum niet op kon komen. In Amsterdam deden de gesneuvelde ruiten 'den glazenmakers blijde geluiden in de ooren klinken' en kwam een deel van de overkapping van het Centraal Station naar beneden.

Een koudegolf zoals in februari 1929 had zich volgens Jan Buisman, auteur van de historische "weerencyclopedie" sinds 1838 niet meer voorgedaan. ,,Zeer koude lucht van Nova Zembla bereikte ons land in een snel tempo over een grotendeels gesloten sneeuwdek in Noord- en Oost-Europa. Het ijs was hard als staal. De firma Nooitgedagt in IJlst verkocht in enkele weken 50.000 paa r schaatsen. De Elfstedentocht werd gehouden op 12 februari bij 18 graden vorst: van de 303 deelnemers haalden maar 155 de finish.

Een 18-jarige Leeuwardenaar liep op gympjes over de Zuiderzee naar Enkhuizen, maar moest dat avontuur bekopen met de amputatie van zijn benen. J. Heeringa uit Minnertsga bij Franeker reed met z'n auto als eerste over het ijs van de Waddenzee naar Ameland; later werd tussen Urk en Enkhuizen een druk bereden autoroute in gebruik genomen.

Bron: www.vpro.nl

Lees het hele bericht


St. Jacobiparochie, 10 januari 2008

Politie houdt verdachte aan voor vernieling

De politie heeft in een woning in het dorp een 22-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie aangehouden op verdenking van vernieling van de ruiten van een woning aan de Neeltie Jansstraat. De man had met een moker de ruiten ingeslagen en was vervolgens weer naar zijn eigen woning gegaan.

Inmiddels was de politie gewaarschuwd. De agenten gingen naar de woning van de verdachte. Hij weigerde de deur echter te openen en daarop hebben de agenten de deur geforceerd. De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hier is hij voor nader onderzoek ingesloten.

Bron: www.politie.nl


St. Annaparochie, 9 januari 2008

Balkons zorgcentrum worden afgesloten

Zorggroep Noorderbreedte heeft bij de gemeente een nieuwe bouwvergunning aangevraagd voor het zorgcentrum in St.-Anna. De zorginstelling heeft het bouwplan op enkele onderdelen aangepast, in de hoop dat het tegemoet komt aan de kritiek van de Raad van State.

Grootste verandering is een 'dichte gevel' aan de westzijde van het complex, waar supermarkt Al-bert Heijn gevestigd is. De balkons kunnen daardoor niet worden betreden. De eerder afgegeven bouwvergunning, op basis waarvan het bouwwerk dat er tot nu toe staat werd gebouwd, is door de Raad van State in de zomer van 2007 geschorst. De bouw vond tot die tijd voor eigen risico van Noorderbreedte plaats

Bron: De Bildtse Post

Lees verder   >>

St. Annaparochie, 9 januari 2008

Jeugd en college in gesprek op Bildtse nieuwjaarsreceptie

Zo'n twintig tot dertig jeugdigen bezochten de nieuwjaarsreceptie van de gemeente het Bildt. Burgemeester Van der Werff kondigde aan dit jaar met integraal jeugdbeleid aan de slag te gaan en had daarom voor de receptie een aantal jongeren uitgenodigd. Ook verschilende professionals uit het jeugdwerkveld waren aanwezig om met elkaar en de jongeren te praten.

Het karakter van de gesprekken was positief en open. De jongeren vragen vooral naar activiteiten. Ook wil de jeugd graag openstelling van het jeugdhonk voor verschillende leeftijdscategoriën. Jeugdigen uit Oudebildtzijl en Nij Altoenae missen een jeugdhonk. Burgemeester en wethouders spraken met de jongeren over het maken van afspraken met de dorpshuizen. Daarnaast wil de jeugd graag dat de skeelerbaan meer gebruikt wordt en toegankelijker wordt.

Bron: www.hetbildt.nl

Lees het hele bericht


Sint Annaparochie, 8 januari 2008

Burgemeester: het Bildt blijft zelfstandig

Het Bildt blijft een zelfstandige gemeente en doet niet mee aan welke fusie dan ook. Burgemeester Aucke van der Werff maakte dit nog maar eens duidelijk in zijn nieuwjaarstoespraak, gisteravond, gezien de recente herindelingcommotie.

"De grootheidswaanzin die het debat in Friesland momenteel beheerst, is ver van ons bed", aldus Van der Werff in zijn toespraak. De burgemeester sprak van "small is beautiful" en wil door samen te werken met andere gemeenten de "zwaktes van een kleine schaal" oplossen. Verder dan samenwerking gaat hij niet. Op het Bildt zijn de mensen gelukkig nog niet anoniem, zei de burgemeester. "Hier kijken we naar elkaar om en hebben we zorg voor elkaar."

Dat wil hij zo houden. Een fusie kan dit in gevaar brengen, denkt hij. Van der Werff liet weten ook niet te willen opgaan in een groter geheel als er overal om zijn gemeente heen gemeenten ontstaan van bijvoorbeeld vijftigduizend inwoners. "Ook dan blijven wij zelfstandig. Het Bildt is nou eenmaal echt een eigen gebiedje."

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 8 januari 2008

Overleg zorgflat Sint Anne van de baan

De ruziemakers in de zorgflatkwestie van Sint Annaparochie gaan niet meer met elkaar om de tafel. Dertig ondernemers die bezwaar maken tegen de bouw van het complex, die al gestart is, weigeren met burgemeester Aucke van der Werff van het Bildt te praten zolang beide partijen niet open zo'n overleg ingaan.

Namens de ondernemers laat oud-CDA-politicus Klaas Tuinstra weten dat er alleen zonder voorwaarden gepraat kan worden. "Belangrijk is dat sloop ook tot de mogelijkheden behoort."

Van der Werff wil alleen om de tafel met als uitgangspunt dat het gebouw blijft staan. "In de uitvoering kunnen we dan eventueel nog bezwaren ondervangen, bijvoorbeeld over het aantal parkeerplaatsen", zegt hij. Tuinstra: "Wij willen juist niet dat het gebouw blijft staan. En we zitten nog middenin de procedure, nota bene na het winnen van een tussenvonnis. Dan gaan wij nu dus niet praten onder voorwaarden."

Bron: Leeuwarder Courant


Sint Annaparochie, 7 januari 2008

Het Bildt stimuleert startende ondernemers

Startende ondernemers op het Bildt kunnen vanaf nu gemakkelijker aan geld komen. Zij krijgen de mogelijkheid om van een nieuwe stimuleringsregeling gebruik te maken en zo goedkoop te lenen. De regeling is opgezet door de gemeente, de woningstichting, de Rabobank en een deel van het overige bedrijfsleven.

Genoemde partijen, verenigd in een stichting, hebben onlangs de oude zogeheten startershal in Sint Annaparochie verkocht. Mede hierdoor is uiteindelijk een kleine €250.000 beschikbaar gekomen voor leningen voor starters. Dit maakte burgemeester Aucke van der Werff bekend op de nieuwjaarsbijeenkomst.

Bron: Leeuwarder Courant

Omrop Fryslân harkje hjir nei it ynterview mei boargemaster Van der Werff fan it Bilt op omrop Fryslân

Sint Annaparochie, 5 januari 2008

Zoutwinning leeft nog niet in het Bildt

De informatiebijeenkomst voor de LTO Noord-afdeling Menaldumadeel/het Bildt over de mogelijke zoutwinning in dit gebied, trok eind december slechts 40 leden naar Ons Huis in Sint Annaparochie. Dit noemde voorzitter Rinse de Groot ronduit tegenvallend. "Het leeft nog niet, maar is dichterbij dan wordt gedacht."

De Groot wees in de bijeenkomst andermaal op het belang van een grote mate van alertheid. "We moeten toch hebben geleerd van de zoutwinningsituatie in Noordwest-Friesland? Daar is amper adequaat gereageerd op het toenmalige winningplan van Frisia Zout. Ze hebben eerst geslapen en wisten natuurlijk ook niet meteen wat de gevolgen zouden zijn. Pas achteraf was er commotie, terwijl alle officiële trajecten waren afgelegd." Niek de Boer en Jannes Boer van Arcadis maakten tijdens de bijeenkomst duidelijk hoe het tijdsplan van Frisia Zout eruit ziet en wat de gevolgen kunnen zijn van de zoutwinning. Ook werden eventuele compensatiemogelijkheden als gunstige kavelruil besproken.

Bron: www.ltonoord.nl

Lees het hele bericht


Minnertsga, 5 januari 2008

Uitdeling Brouwers-fonds

Het uitdelingspakket bestaat uit een half witbrood, een suikerbrood, pakje roomboter en een euro

Op de laatste dag van het jaar wordt traditie-getrouw uitdeling gehouden van het zogenaamde Brouwers-fonds. De weduwen van Minnertsga kunnen dan 's middags in de concestorie van de Meinardskerk een half witbrood, een suikerbrood, twee pakjes roomboter en een euro ophalen.

Hoewel het in deze tijd niet echt bittere noodzaak meer is dat de weduwen in dorp op deze manier worden ondersteund, wordt dankzij de weduwen deze traditie in ere gehouden. Het brood en de boter wordt dan mee naar huis genomen en tegenwoordig wordt de euro in de gereedstaande zendingsbus gedaan.

Bron: Dorpsbelang Minnertsga

Lees het hele bericht


Oudebildtzijl, 5 januari 2008

Fred Teeven (VVD)

Teeven: onderzoek wapenvondst Oudebildtzijl

Justitie moet alsnog onderzoeken of de explosieven die in 1992 in een schuur bij Oudebildtzijl zijn aangetroffen afkomstig waren uit een wapendepot van de geheime overheidsdienst Gladio. Dit vindt VVD-Kamerlid en voormalig officier van justitie Fred Teeven.

Op 7 december 1992 vond de politie bij een huiszoeking aan de Nieuwebildtdijk niet alleen de grote partij drugs waarover zij door de criminele inlichtingendienst getipt was. In de schuur lagen ook handgranaten en bijna 100 kilo semtex. Die springstof is sterker dan dynamiet: 250 gram semtex is al genoeg om een vliegtuig op te blazen. Waar dat vandaan kwam, bleef voor de Friese recherche en officier van justitie Klaas Bunk een mysterie.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees verder   >>

Oudebildtzijl, 5 januari 2008

Explosief materiaal

In een schuur in Oudebildtzijl werd in 1992 een grote partij drugs en explosieven gevonden. Wat zat daarachter?

De partij semtex die de politie 7 november 1992 in een schuur aan de Nieuwebildtdijk vond, was genoeg om half Friesland op te blazen

Het is vrijdag 6 november 1992 als aan de voet van de dijk ten noorden van Oudebildtzijl een bestelbusje stopt. Twee mannen laden bruine kartonnen dozen uit en zetten die in een schuur aan de Nieuwebildtdijk. Zij merken niet dat rechercheurs hen in de gaten houden.

Politie en justitie speuren sinds enkele maanden naar de leiders van de Deltagroep. Om deze Amsterdamse topcriminelen te pakken te krijgen, zetten zij criminele infiltranten in en hebben zij een partij hasj ongemoeid vanuit de Amsterdamse haven naar het noorden van Friesland laten vertrekken.

Om er zeker van te zijn dat de drugs echt in de schuur aan de Nieuwebildtdijk zijn beland, klimt een politieman 's avonds via een raampje aan de achterkant van het pand naar binnen. Omdat hij niet betrapt wil worden bij zijn 'inbraak', doet de rechercheur geen licht aan. Op de zolder ontdekt hij de bruine dozen. Vier minuten later staat de speurder weer buiten en meldt hij de resultaten aan de leiding van het interregionale rechercheteam (IRT) in de Randstad.

Bron: Leeuwarder Courant
foto Archief LC/Wietze Landman

Lees verder   >>

St. Jacobiparochie, 4 januari 2008

Flex-Pallet van karton

In De Ingenieur meldt Meijer Special Equipment uit het Friese Sint Annaparochie de ontwikkeling van een pallet met een kartonnen laadplaat. Deze zogenaamde Flex-Pallet bestaat uit twee vellen golfkarton met daartussen opvouwbare kartonnen blokjes.

Meijer is de patenthouder, maar werkt voor de productie samen met een kartonproducent. De verwachting is dat deze effectieve pallet medio 2008 op de Europese markt wordt gebracht.

Bron: www.recyclemagazine.nl


Oudebildtzijl, 3 januari 2008

Messentrekker gepakt

Een 41-jarige man uit Sint Annaparochie is gisteravond na een lange zoektocht door de politie aangehouden. De verdachte had 's ochtend op de Monnikebildtdijk een 50-jarige inwoner van Oudebildtzijl met een mes bedreigd. Het slachtoffer vluchtte zijn woning in en alarmeerde de politie.Bron: Leeuwarder Courant


Stiens, 1 januari 2008

Twee agressieve groepen door politie gescheiden

In Stiens zag de politie dinsdag omstreeks 04.00 uur dat twee groepen jongeren zich agressief jegens elkaar gedroegen op de Langebuorren. Aanleiding was dat een lid van de ene groep, een 18-jarige inwoner van Vrouwenparochie, was mishandeld door een lid van de andere groep.

De politie kon de gemoederen enigszins tot bedaren brengen. Toen de agressie weer oplaaide heeft de politie een linie gevormd. Hierop keerde de rust weer.

Bron: www.politie.nl


Nij Altoenae, 1 januari 2008

Rustige jaarwisseling in Nij Altoenae

Nij Altoenae beleeft rustige, maar gezellige jaarwisseling. Met enorme knallen van carbidbussen is het nieuwe jaar ingeluid. In diverse straten is flink wat vuurwerk de lucht in gegaan. Door de dichte mist was helaas niet alles even goed te zien. Maar iedereen heeft weer genoten van oliebollen en kruiddampen. En hier en daar zijn tot in de vroege nieuwjaarsmorgen de goede voornemens voor 2008 uitgewisseld..........

Bron: www.nij-altoenae.nl


 
archief 2007 (4e kwartaal) >>
archief 2007 (3e kwartaal) >>
archief 2007 (2e kwartaal) >>
archief 2007 (1e kwartaal) >>