Sint Annaparochie, 8 januari 2014

De Jong stapt op bij Stichting Ons Bildt

Froukje de JongFroukje de Jong is opgestapt als voorzitter van Stichting Ons Bildt. Ze heeft per 1 januari haar functie neergelegd wegens "drukker werk en andere bestuursfuncties", zo heeft Stichting Ons Bildt laten weten. De stichting verwerpt de kritiek van schrijvers Sytse Buwalda en Sonja Nauta.

Door Gerard de Jong


Beide voelen zich door de stichting niet serieus genomen of geholpen bij de uitgave van hun boeken, het Bildts Woordeboek (Buwalda) en een kinderboek (Nauta). Volgens Buwalda is SOB er verantwoordelijk voor dat het nieuwe woordenboek € 15 duurder is geworden, doordat de stichting uiteindelijk geen mede-uitgever is geworden. In de brief aan de donateurs geeft SOB haar kijk op de zaak.

Volgens het bestuur heeft men altijd mee willen werken aan de uitgave van het nieuwe Woordeboek, maar heeft men - toen het boek drukklaar was - nooit meer iets vernomen van mede-uitgever Fryske Akademy.

Ook heeft SOB geen verzoek om subsidie ingediend bij de provincie, of gekregen van de uitgevers. Volgens SOB heeft men Nauta aangeboden haar recent in eigen beheer gepubliceerde boeken uit te geven en te financieren, maar kreeg men nooit een aanvraag.

SOB besluit de brief met de mededeling dat De Jong vertrekt. "Sien drokker werk en andere bestuursfunksys het Froukje de Jong besloaten hur SOB-bestuursfunksy per 1 jannewary 2014 del te lęgen. De Jong blyft nag wel aktyf foor Stichting Ons Bildt."

Bron: De Bildtse Post