RONDE VAN ST.-JABIK HART VOOR EMMA GROOT SUCCES.

Er worden heel veel acties georganiseerd voor de 3 jarige Emma uit St.-Jabik die een zeldzame ziekte heeft en hiervoor kan worden behandeld in Duitsland als de kuren goed aanslaan. De verzekering betaald hiervoor maar een klein deel en behandelen is alleen mogelijk in Duitsland of Amerika. Een viertal vrouwen heeft om het mogelijk te maken dat ze naar Duitsland kunnen gaan een stichting opgericht hartvoorEmma en is heel actief met verschillende acties zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. De SV Friesland wilde ook een steentje bijdragen en zette een loop op de kalender plus een wandeltocht en sponsorloop voor de basisschool. Omdat ze vaak worden benaderd door goede doelen die om een bijdrage te vragen aan de hardlopers en dit afwijzen omdat ze een gewone hardloopvereniging zijn en de deelnemers niet willen verplichten extra te betalen voor het goede doel daar zijn sponsorlopen voor. Ook nu was het inschrijfgeld niet verhoogd en stond het iedereen vrij om extra geld te geven door middel van een bijdrage in de melkbus. Veel lopers gaven het dubbele van het inschrijfgeld en ook nog veel meer.

Op de overvolle kalender van SV Friesland was er bijna geen zaterdag over dat er geen loop werd georganiseerd en besloot men de zaterdag voor de Merenloop in Grou te nemen die was nog vrij.

Zaterdag 8 maart was deze datum. Prachtige zonnige dag en de start om 4.00 uur s middags om de voetbaljeugd ook de gelegenheid te geven om mee te doen. Voor sommige een ongunstig tijdstip voor anderen weer ideaal. Na de finish was er snert en soep in de garage en tent bij Hendrik en Aukje in de Hofstraat waar de start en finish was gepland. Ritters stelde een toiletwagen beschikbaar en springkussen waar heel veel jeugd plezier aan heeft beleefd. Ook de boog, verzorgingswagen en tijdjury van SV Friesland stond hier plus twee verkleedtenten. De meesten gingen naar de Fijfskaar om te verkleden en te douchen. Heel veel vrijwilligers van de SV Friesland hardloopfamilie hadden zich beschikbaar gesteld om te helpen. De Stichting stond zelf ook met kramen bij start/finish om hebbedingetjes aan de lopers te koop aan te bieden. Ook hadden zij vrijwilligers voor de verzorging en catering vanuit de garage. E.H.B.O. en fotografen.

Er werd gestart met de jeugd van de basisschool 70 deelnemers aan de start op een ronde van 500 meter geheel verkeersvrij en met doorkomst en finish bij het gezellig plein waar ouders, pakes en beppes stonden om hen aan te moedigen. Prachtig gezicht en blije jeugd die een ledlampje aan sleutelhanger kreeg aangeboden door SV Friesland ook waren er medailles. De jeugd had ook flink hun best gedaan om geld bijeen te brengen en om mee te doen aan de sponsorloop. Voor hen was er multivruchtendrank om de dorst te lessen.

Om 4.00 uur gingen 300 wandelaars en 192 hardlopers van start voor hun 5-10-17 km loop over een prachtig parkoers, veel lopers wisten niet dat er zulke moie paden zijn op het Bildt en genoten van de zon, verzorging onderweg en de goed aangegeven routes. Al met al tevreden lopers en organisatoren. En natuurlijk de vier vrouwen die erg blij waren met zon grote deelname.

UITSLAGEN-Fotos op de sites van www.svfriesland.nl en www.hartvoor emma.nl

17 KM: 1e Harry Wiersma Blije 1.03.08 2e Jasper Keizer St.-Anna Thijs Tuinstra Hemelum Tjerk Bruinsma Makkum en Albert v.d.Ziel Berltsum allen 1.12.20 Vrouwen: Tiny Wouda Kollum 1.28.41 2e Marije Postuma St.-Jabik 1.32.57 3e Hanna Schuiling Minnertsga 1.49.03

10.5 KM: 1e Richard Velzen Achlum 42.01 2e Jappie Doller Waskemeer 42.01 3e Simon Regnerus Marrum 42.49 4e Daan v.d.Geest Stiens 43.39 5e Wieger Boonstra Engelum 43.57 Vrouwen: 1e Dineke Dankert Leeuwarden 52.05 2e Linda de Vries Franeker 54.28 3e Neeltine v.d.Beukel Bitgum 56.19 4e Jitske de Jong Bitgum 57.57 5e Feikje Brouwer Midlum 58.13

5.5 KM: 1e Harold Brouwer Heerenveen 22.37 2e Chris van Dijk Stiens 22.40 3e Erik v.d.Heide De Westereen 25.41 4e Kevin de Groot St.-Jabik 28.30 5e Eelco Braaksma St.-Jabik 28.32 Vrouwen: 1e Sharida v.Wageningen Alkmaar 28.30 2e Marianne Haijma Berltsum 28.55 3e Janet Osinga Berltsum 29.07 4e Jol Weerts Leeuwarden 30.22 5e Hannah Buwalda Franeker 31.05

Volledige uitslagen staan maandag op de sites.