Sint Annaparochie, 14 oktober 2008

Ferwerda splitst zich af van PvdA

Raadslid Leendert Ferwerda van de gemeente Het Bildt keert zijn PvdA de rug toe en gaat door als eenmansfractie. Zijn stemgedrag wijkt vaak af van die van de PvdA, tot ongenoegen van hemzelf en zijn collega's. Hij gaat door onder de naam partij Frije Bilkerts.

Ferwerda's afwijkende standpunt over de toekomst van zwembad De Bildtse Slag - de belangrijkste politieke kwestie in deze raadsperiode - vormde de spreekwoordelijke druppel. "De fractie deed voor de vergadering een ernstig beroep op me met haar mee te stemmen vanwege het fractiebelang. Juist in dit soort belangrijke kwesties wil ik de vrijheid hebben te stemmen wat ik wil."

Ferwerda nodigde het bestuur en collega's vorige week uit voro een gsprek. "Ik heb toen aangekondigd me in 2010 niet verkiesbaar te stellen voor de PvdA. Vervolgens moest bedacht worden hoe we de komende anderhalf jaar uit zouden zitten. Afsplitsen lag voor de hand."Ferwerda zit sinds 2006 voor de PvdA in de raad. "Wy wisten fan te foaren dat hy in frije Bilkert is", zegt fractievoorzitter Frans Hiemstra. "Dat is op sich net slim, want wy halde net fan kadaverdiscipline. Hy hat him doe al konformeare oan üs partyprogramma."

Toch stemde Ferwerda vaak anders dan zijn collega's en daarover begonnen leden hun verwondering over uit te spreken naar het bestuur. In de voorjaarsvergadering dit jaar van de lokale afdeling stelde het bestuur het stemgedrag van Ferwerda aan de kaak. "Dat fielde net sa goed", aldus Hiemstra.

En voor Ferwerda ook niet. Hij gaat nu verder met de Frije Bilkerts. Onder die naam deed hij al mee aan de verkiezingen van 1986. Toen kreeg als eenmanspartij onvoldoende stemmen voor een zetel.

Ferwerda wil met zijn partij deelnemen aan de verkiezingen van 2010. De partij richt zich op het behoud van de Bildtse taal, cultuur en het unieke landschap.

Bron: Leeuwarder Courant