Sint Annaparochie, 7 maart 2014

Kieslijsten van De Bilt per abuis in het Bildt bezorgd

Kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkie-zingen van de Utrechtse gemeente De Bilt zijn per abuis in het Bildt terechtgekomen. PostNL weet nog niet hoe dat kon gebeuren.

MARIA DEL GROSSO


Op een nog onbekend aantal adressen in Sint Annaparochie zijn donderdag de kandidatenlijsten voor de raadsleden van de gemeente De Bilt bezorgd in plaats van die van hun eigen gemeente het Bildt. "Heel ergerlijk", noemt burgemeester Gerrit Krol van het Bildt de fout. Bij andere inwoners van Sint Annaparochie zijn wel de goede lijsten bezorgd.

PostNL regelt in zowel de Friese als de Utrechtse gemeente de bezorging van de formulieren. Het bedrijf zegt de zaak uit te zoeken. "Het is heel vervelend dat dit is gebeurd", aldus Hanne Kluck namens PostNL. "We gaan het herstellen, zodat mensen op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart de juiste keuze kunnen maken."

Burgemeester Krol kon donderdagavond niet zeggen om hoeveel adres-

sen het ging en hoe de fout is ontstaan. "Gelukkig is het nog niet 19 maart", aldus Krol. "Dus we hebben nog even om de zaak uit te zoeken en recht te zetten."

Bij de gemeente De Bilt zijn bij locoburgemeester Arjen Ditewig nog geen meldingen gekomen van verkeerd bezorgde, Friese lijsten. "Deze week is de verspreiding begonnen. Als er een fout was geweest, had ik dat nu wel gehoord", aldus Ditewig die vandaag verder navraag zal doen.

In de 25 jaar dat Ditewig voor De Biltwerkt, is een verwarring met zijn bijna-evenknie nooit voorgekomen. Ook Krol kan zich een vergissing van dien aard niet herinneren.

Naspeuren in het LC-archief leert dat in augustus 1977 een ambtenaar van het KNMI een personeelsadvertentie per ongeluk in De Bildtse Post heeft laten afdrukken in plaats van in een Utrechtse krant. Het instituut staat in De Bilt. De Bildtse Post was niet de beroerdste en plaatste de advertentie, want ‘de rijksoverheid is even vlot van vragen als van betalen’, aldus de LC destijds.

Bron: Leeuwarder Courant