Sint Annaparochie, 29 januari 2019    

Campus Middelsee: groeibriljant Waadhoeke 'tegen de krimp in'

De CSG Ulbe van Houten/Campus Middelsee blijkt als middelbare school een groeibriljant van de Waadhoeke. Het groeit zelfs tegen de krimp in, omdat steeds meer ouders kiezen voor het aantrekkelijke aanbod van de school, constateert directeur Eelco Bruinsma. "Geen leerling is dezelfde. De mogelijkheden van elk individu staan centraal. Wij spelen daarop in met maatwerk, in aandacht, het Leerwerkplein met werkgarantie en Talentstromen."

SYBE JOOSTEMA

De deur van Eelco Bruinsma, directeur van de Ulbe van Houten/Campus Middelsee in St. Annaparochie staat wagenwijd open. Dat is meer regel dan uitzondering. "Leerlingen, leraren en anderen kunnen gewoon binnenlopen", zegt de derecteur met een brede glimlach.

Het is daardoor soms een komen en gaan. Renate Wofswinkel van World Servants wordt aangekondigd. Zij komt de cheque van de Kerstmarkt van Campus Middelsee in ontvangst nemen. "Ook een persmomentje", zegt Bruinsma met enige trots. "Liefst 6000 euro heeft deze actie opgebracht. Het was drukker dan ooit tevoren. Mensen komen vanuit de regio af op deze actie met moooie spulletjes, er is inbreng van vele sponsors, zoals Faber AV, Smeding BV en AH Wassenaar."

De telefoon gaat. De receptie kondigt een gesprek met een medewerker van Omrop Fryslân aan. Het gesprek is kort maar krachtig. Als Bruinsma de telefoon heeft opgelegd, vertelt hij dat de Friese nieuwszender bij uitstek een reportage gaat maken op de Doe-avond voor ouders met hun kinderen, mogeijk toekomstige leerlingen van de school. (Het is die avond ongelofelijk vol met een 300 deelnemers aan deze Doe-avond, waar zowel kinderen van groep 8 van diverse scholen uit de regio als hun ouders de sfeer kunnen preoven. red.).

Daarmee is de toon voor het gesprek meteen gezet. Ulbe van Houten/Campus Middelsee is een bloeiende school. "Vorig jaar zijn we uitgegroeid tot 450 leerlingen. We zijn in 2018 ook beloond met de status Superschool. Daarmee wordt het wel een groeibriljant van de Waadhoeke genoemd. Dat zijn de mooie feiten". IPads, drones, 3D tekenen, 3D-printen, onderwijs op maat, excelentieprogramma's van Spaans tot lessen Drama, studiebegeleiding, talentstromen, speeddaten met regionale bedrijven uit de regio. Het zijn een paar voorbeelden van het eigentijdse onderwijs van de 'Ulbe'.

Drie jaar geleden werd Eelco Bruinsma aangesteld als directeur van CSG Ulbe van Houten, die de nieuwe Campus Middelsee bevolkte met de Piter Jelles. Aangezien daar de afname van kinderen zo groot was, zijn deze aangeschoven bij de succesformule van CSG Ulbe van Houten/Campus Middelsee."Ik kwam in een prachtige nieuwe locatie. Maar er was nog wel sprake van een in mijn ogen verouderd onderwijsinstituut, met tientallen regels over wat je niet mocht doen, waaraan de leerlingen zich moesten gaan houden. De lijst heb ik als het ware van de muur gehaald. Die vorm had een negatieve lading en stond mij niet aan. Ik ga met ons team uit van een positieve houding van de leerlingen, die allemaal een veilige basis verdienen hier. Het gaar erom dat een leerling met plezier naar school gaat, dat er wederzijds respect is in een veilige leeromgeving. Plezier in het onderwijs en respect voor elkaar staan hoog in het vaandel. En dan zie je toch dat de school zich gaat ontwikkelen. Net als vorig jaar zit de Ulbe van Houden bij de top 100 van de bijna drieduizend vergelijkbare scholen in Nederland. Vorig jaar rond deze tijd kregen we het predicaat Superschool. Er was een honderd procent slagingspercentage. We zijn op de goede weg. De visie van de school slaat aan."

Eelco Bruinsma wist de school met zijn team op de prachtige nieuwe locatie om te tornen tot een school met een hedendaagse aanpak voor de leerlingen.

Talentstroom

In de practijk betekent dat, aan de ene kant een gedegen uitleg voor iedereen, en aan de andere kant de talentstromen, voor een kennismaking of als een vroegtijdige connectie met een vervolgopleiding. Talentstromen als Technology & Development, Travel Academy, Art Factory en Sports zijn populair. Nadat de school ook een heus schoolrestaurant kreeg, is ook de Cooking Class een logische Talentstroom.

Met alle vormen van muziek die op de leerlingen afkomen, is ook de talentstroom Music Stage ontstaan. De talenten worden zo ontwikkeld, voor wie zich daar extra voor wil inzetten, legt Bruinsma uit. "En we zoeken daar altijd leraren met het juiste talent voor. Een voorbeeld: als je een musicusals Gatse Hylkema in huis hebt, moet je daar jevoordeel mee doen."

Een ander extraatje van Ulbe van Houten is het Leerwerkpelin, dat gericht is op een samenballing van de practijk en de leerweg. Dat levert perspectief op voor een baan in bedrijven in de regio. Het Leerwerkplein blijkt een gouden zet en krijgt via Oene Krist vorm. Inmiddels zijn er al 200 bedrijven bij aangelsoten. Bedrijven als Meijer Metal en Smeding BV maar ook de Woningstichting haakten erop in. De leerlingen kunnen de school afronden met een stageverslag, dat inde vervolgopleiding op het MBO ook haar waarde behoudt. "Daarover zijn alvast goede afspraken gemaakt en geeft zo'n Leerwerkplein ook echte status. We slagen erin als school een levensechte leeromgeving te creëren."

Bron: Van Wad tot Stad