Sint Anne, 22 febrewary 2014

Ôfname kiewiten en skriezen op 't Bildt stabiliseerd

't Jaarferslag Feugelwacht 'Het oud-Bildt 2013' is weer út. Soa't wy wonnen binne is 't weer 'n heel mooi stikky werk worren met nijskierige ferhalen en prachtige plaatsys.

In 't foorwoord fan 'e nije foorsitter Wietse Jan Dijkstra wort efys weromsien op 'e kouwe maaitiid fan 2013: "Volgens 'kenners' zou dit wel eens een rampjaar voor onze weidevogels kunnen worden. De natuur liep wel een vertraging op van zo'n 4 weken. Grutto's zouden niet of nauwelijks aan de leg beginnen of zakten af naar het zuiden. Legsels van andere soorten zouden verloren gaan door maaiwerkzaamheden. Maar Moeder Natuur is weer sterker gebleken dan menigeen dacht. De resultaten van afgelopen jaar waren hoopgevend, de neergang van de kievit en de grutto is gestabiliseerd."

Deur 't kouwe weer binne der in Frieslând maar 'n bitsy kiewytsaaien fonnen en op 't Bildt sels niet een. Burgemeester Krol kon derdeur spitig genog dut jaar gyn eerste kiewytsaai in ontfangst nimme.

Piet Blokland doet ferslag fan syn erfarings bij 't maken fan feugelfoto's. Hier 'n paar foorbeelden:

Roodhalsgans

Roodhalsgans. Foto Piet BloklandOp 23-03-2013 is het overdag -5 C. en door de harde stormachtige wind is de gevoelstemperatuur -15 C. De zon schijnt en het is ideaal weer om ganzen, die altijd tegen de wind in landen, te fotograferen. lk heb in al die jaren al heel wat landende ganzen gefotografeerd maar kan het niet laten door de gedachte ooit nog eens de ultieme opname te maken. Met dubbele jas en broek aan zit ik geknield achter een hek in het buitendijk gebied boven Blija landende brandganzen te fotograferen.

Dan komt er plotseling een roodhalsgans aanvliegen. Dit is een juweeltje en behoort tot de mooist getekende ganzen ter wereld. De roodhalsgans overwíntert normaal in Roemenië en Bulgarije. Slechts enkelen trekken mee met de brandganzen naar Nederland. Om een landende roodhalsgans te fotograferen is een absolute buitenkans en nadat ik de opnames gemaakt heb besluit ik naar huis te rijden om me bij de houtkachel, vergezeld van een borrel, op te warmen en de

opnames op de computer beter te gaan bekijken.

Groenling

September 2011 zijn mijn vrouw en ik verhuisd van Sexbierum naar Froubuurt. ln de tuin zijn een paar maanden daarna verschillende bomen en struiken geplant: fruitbomen, elzen, meidoorns, vlier, lijsterbes, krenteboompjes, wilde rozen (rosa rugosa) en nog veel meer rnet als doel zo veel mogelijk voges in de tuin te krijgen. Afgelopen herfst zaten de wilde rozen vol rozebottels en daar kwamen groenlingen op af.

Groenling. Foto Piet BloklandAan de zijkant van het tuinhuis, dat grenst aan een stukje bosplantsoen, heb ik een raam verwijderd en deze vervangen door een stuk camouflagedoek met een kijkgat en een gat voor de telelens. Na enige tijd wachten kwamen de groenlingen zo dichtbij dat de pitten uit de rozebottels zich haarscherp aftekenden op de snavels van de groenlingen. Dit is voor mij níet alleen mooie foto's maken. Dit is vooral genieten.

Bruinkeelortolaan

Durk Lautenbag doet weer op syn aigen menier ferslag fan syn feugelwaarnimmings in 't ôflopen jaar. Tidens de jaarlikse ekskursy fan 'e feugelwacht siene se in 't Heidenskip 'n blauwvleugeltaling. Begin maai sit d'r in 't Lauwersmeer een bysondere ortolaan. 't Blykt 'n bruinkeelortolaan te wezen, nag maar twee keer eerder sien in Nederlând.
SperweruilOp Terskelling wort 'n Amerikaanse goudplevier waarnommen en at se begin oktober 'n wykeand op Flylând binne wort 'n kleine spotvogel, de darde ooit foor Fryslând en 'e tweede supersoort fan 't wykeand 'n Daurische Klauwier skoord. Foor de meest besproken feugel fan dut jaar de sperweruil mot-y de prevînsy út na Swolle.

"Alweer een jaar letterlijk en figuurlijk voorbijgevlogen, zelf kom ik op 8 nieuwe soorten dit jaar, Janneke zelfs op 10! In totaal kom ik op 252 soorten dit jaar, wederom een dik persoonlijk record!", is de eandkonklúzzy fan deuze feugelkampioen.

Bron: Jaarferslag Feugelwacht 'Het oud-Bildt 2013'