Sint Annaparochie, 9 januari 2014

Bildtse zorgen over jeugd en de Drankwet

Het Groene Hok, Sint JacobiparochieDe nieuwe Drank-en Horecawet, die op 1 januari is ingegaan, baart nu al zorgen op het Bildt. Zestien- tot achttienjarigen zijn tot de straat veroordeeld, is de kritiek van jeugdhonken.

In Sint Jacobiparochie zien ze de gevolgen al, zei Grada Grijpma van de Stichting Jeugdhonk ít Groene Hok woensdag op de RadeRaad. De leeftijdsgrens voor het schenken en verkopen van alcohol is opgetrokken van zestien naar achttien jaar, maar jeugd die op 1 januari al zestien of zeventien was, is gewend aan het nuttigen van zwak-alcoholische versnaperingen. "Die moeten wij nu de straat opsturen", aldus Grijpma. "Terwijl ze in het honk leren om verantwoord met alcohol om te gaan."

Het jeugdwerk in Minnertsga ziet nog een probleem. Zeventienjarigen zijn na het volgen van een cursus gerechtigd om drank te schenken. Nu dat verboden is staan ouderen weer achter de bar en blijft het jongere publiek weg. Dat voelt zich niet thuis bij achttienplussers. Multifunctionele centra komen in de problemen, omdat hier zowel sporten als andere evenementen plaatsvinden met verschillende sluitingstijden. Burgemeester Gerrit Krol gaf toe dat hier nader naar gekeken moet worden.

Maar voor de zestien- tot achttienjarigen is geen regeling mogelijk, stelde hij nadrukkelijk. De nieuwe wet schrijft dit voor en daar heeft de gemeente zich aan te houden. Handhaving gaat op het Bildt pas rond 1 mei van start als er een gezamenlijk aanpak is vastgesteld met de gemeenten Franekeradeel en Menameradiel.

Bron: Leeuwarder Courant